Phúc Thọ tổng kết 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư

13/11/2018 - 02:03 PM
Sáng ngày 09/11/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phúc Thọ tổ chức tổng kết 15 năm “Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư, sơ kết 03 năm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn 01 năm thực hiện cuộc vận động “3 sạch”. Đồng chí Hoàng Mạnh Phú- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Đoàn Tuấn Anh- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Doãn Trung Tuấn- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã đến dự và chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Hoàng Mạnh Phú- Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đại biểu được xem phóng sự “Phúc Thọ, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân”; được nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Báo cáo nêu rõ, trong những năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, Nhân dân các khu dân cư ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam, khẳng định sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Trong 15 năm qua, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo cụ thể, sâu sát; hàng năm 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Toàn huyện đã biểu dương, khen thưởng 14.725 lượt hộ gia đình và 11.242 lượt cá nhân tiêu biểu; hỗ trợ và xã hội hoá giúp 326 hộ xây, sửa nhà ở với số tiền trên 4 tỷ đồng; nhiều cụm dân cư tổ chức được “Bữa cơm đại đoàn kết”…góp phần xây dựng lối sống tốt đẹp, phù hợp trong các tầng lớp nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cũng tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “3 sạch”. Với 5 nội dung thiết thực gắn với cộng đồng đã trở thành một phong trào rộng khắp, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện; mang lại hiệu quả thiết thực, tăng tình đoàn kết, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp; thực hiện tốt chính sách “Đền ơn đáp nghĩa”, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đến nay toàn huyện đã có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 1 năm thực hiện cuộc vận động “3 sạch” đã được Nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường; sử dụng nguồn nước sạch; sản xuất, sử dụng và kinh doanh nông nghiệp sạch chuyển biến rõ nét, hiệu quả và thiết thực…
Nhân dịp này, UBND huyện đã khen thưởng cho 23 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệu quả Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
                      Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại hội nghị
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đạt được trong các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động thời gian qua. Đồng chí nêu một số vấn đề còn tồn tại đề nghị đại biểu quan tâm nghiên cứu để tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện hiệu quả. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nêu cao vai trò của tổ chức, huy động mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia hiệu quả mọi phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; cần đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết hiệu quả, thiết thực. Thực hiện tốt cuộc vận động cụm dân cư kiểu mẫu sáng, xanh, sạch, đẹp; tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, văn minh; quan tâm giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; thực hiện tốt chính sách xã hội; vận dụng tốt công tác xã hội hoá; quan tâm xây dựng nông thôn mới. Tổ chức tốt Đại hội MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở…nhằm góp phần xây dựng huyện Phúc Thọ ngày càng văn giàu đẹp, văn minh.
                                        Bùi Thị Thu – MTTQ huyện Phúc Thọ
 

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020