Quận Bắc Từ Liêm tổ chức tập huấn Luận thực hiện dân chủ ở cơ sở

06/07/2023 - 08:59 AM
Sáng ngày 5/7/2023, Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai, thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Dự hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, báo cáo viên hội  nghị; Nguyễn Thị Nắng Mai – UVTV Quận  ủy, Trưởng Ban Dân vận; Văn Thúy Hoa – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm; cùng 260 đại biểu gồm các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận; thành viên 02 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Trưởng, Phó ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố.
Hội nghị đã được nghe đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố quán triệt, triển khai, thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, đặc biệt những nội dung quan trọng của Mặt trận Tổ quốc như thực hiện dân chủ xã phường, thị trấn, những nội dung Nhân dân bàn và quyết định; Nhân dân tham gia ý kiến; Nhân dân kiểm tra giám sát, hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng.
Các đại biểu tham dự Hội nghị chú ý lắng nghe và có ý kiến trao đổi những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiện vụ được báo cáo viên trả lời tại hội nghị.
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UVTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Văn Thúy Hoa – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm đã cảm ơn sự quan tâm tạo điều kiện, giúp đỡ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và mong muốn với những kiến thức được quán triệt mỗi cán bộ làm công tác Mặt trận quận Bắc Từ Liêm nghiêm túc thực hiện góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Quận Văn minh, giầu và đẹp.
                                                                                                                                        Minh Vịnh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020