Quận Cầu Giấy tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư

31/10/2018 - 05:06 PM
Ngày 30/10/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh TuấnPhó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội; Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Trần Độ - QUV, Phó Chủ tịch HĐND quận; Trịnh Thị Dung – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận; Ban Thường vụ Quận ủy; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể, chính trị xã hội; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam 8 phường; Trưởng ban Thanh tra Nhân dân (TTND), Giám sát đầu tư của cộng đồng (GSĐTCCĐ), Trưởng ban công tác Mặt trận và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.
 
Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn  –Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thị Lâm Anh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo tóm tắt tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị khóa XI; sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong 15 năm qua, thực hiện sự hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết ở địa bàn dân cư được Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận được triển khai đồng bộ bài bản. Kết quả Ngày hội ở các địa bàn dân cư đã thành công tốt đẹp đạt yêu cầu đề ra. Nhiều hoạt động đã được tổ chức tốt như: Biểu dương, khen thưởng những tập thể, gia đình và cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua của địa phương. Thông qua tổ chức Ngày hội, đã tiếp tục tăng cường và củng cố và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao vai trong của MTTQ Việt Nam trong thời kỳ mới, đồng thời tuyên truyền, giáo dục, vận động nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận đã thể hiện rõ vai trò tích cực, chủ động trong việc xây dựng, triển khai hướng dẫn đạt chất lượng.
Trong 3 năm qua, Ban công tác Mặt trận ở địa bàn dân cư đã có nhiều sáng tạo trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”  đạt kết quả khá toàn diện. Công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện tốt và có hiệu quả 5 nội dung của cuộc vận động; từ đó đã có tác động tích cực, phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện về mọi mặt để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn quận thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế, văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận đã đề ra.
Qua 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 của Bộ Chính trị, công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã phát huy hiệu quả, góp phần thiết thực vào việc xây dựng quận phát triển toàn diện.
Tại hội nghị, đã có 4 tham luận đóng góp vào các báo cáo mà Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã trình bày tại hội nghị. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và đồng chí Phương Kiến Quốc – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đã ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp quận và chỉ đạo những nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Để ghi nhận những kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các phường trong việc triển khai thực hiện thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã tặng giấy khen và thưởng với tổng số tiền 35.700.000đ cho 29 tập thể và 27 cá nhân có thành tích trong 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa bàn dân cư giai đoạn 2003 - 2018; 5 năm thực hiện Quyết định số 217, 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.
 
              MTTQ quận Cầu Giấy

Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020