Quận Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023 và Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cấp cơ sở

16/03/2023 - 10:09 AM
 
Thực hiện Kế hoạch liên tịch của Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng đã chủ trì, phối hợp với UBND Quận triển khai kế hoạch liên tịch tổ chức “Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở năm 2023 và Hướng dẫn ‘Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023” trên địa bàn Quận.
Thời gian tổ chức hội nghị Đại biểu Nhân dân ở các tổ dân phố từ ngày 02/01 đến 28/02/2023, 263/263 tổ dân phố trên địa bàn quận đã triển khai tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân, với tổng số với 35.323 hộ dân tham dự hội nghị/51.477 hộ dân được mời dự (đạt 68,6%) và 1.435 ý kiến tham gia. Sau khi tổng hợp ý kiến của Nhân dân tại tổ dân phố, từ ngày 01/3 đến 14/3/2023, 18/18 phường trong Quận đã tổ chức hội nghị đại biểu Nhân dân ở phường, với tổng số với 2.142 hộ dân tham dự hội nghị/2.203 hộ dân được mời dự (đạt 97,2%) và 59 ý kiến tham gia.
Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận đến cơ sở. Các hội nghị có sự quan tâm, đến dự động viên và phát biểu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” quận và lãnh đạo các phường.
 
Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội,
đồng chí Trần Quyết Thắng - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND Quận
dự và động viên tại Hội nghị ĐBND phường Phố Huế.
Các hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả tổ chức và thực hiện Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2022; Bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023; công tác bảo vệ môi trường; công tác đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các giải pháp xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị trong giai đoạn 2022-2025.
Bên cạnh đó, các phường đã tổ chức Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023, tập trung đánh giá kết quả đạt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế và kinh nghiệm, bài học rút ra sau 20 năm triển khai thực hiện Ngày hội. Lựa chọn những điểm mới, những mô hình tiêu biểu và mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng trong giai đoạn mới. Việc tổng kết nhằm phát huy sức mạnh khố Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở cơ sở.
 
Đồng chí Nguyễn Quang Trung - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND Quận tham dự
Hội nghị ĐBND phường Bạch Mai.
 
Thành công của hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa và tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 đã tôn vinh truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân dân và cán bộ quận Hai Bà Trưng quyết tâm đoàn kết, phấn đấu thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết hội nghị đại biểu Nhân dân và chương trình hành động năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng trên địa bàn quận.
                                       Quỳnh Nguyễn
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 11.157 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020