Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình

04/12/2018 - 09:07 AM
Sáng ngày 30/11/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức hội nghị “Tuyên truyền các văn bản của Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới; các hoạt động nâng cao chất lượng dân số và nâng cao vai trò của cán bộ mặt trận cơ sở trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách dân số” cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở.
Tới dự với hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam đồng thời là báo cáo viên cho hội nghị; Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Nguyễn Thị Minh Nguyệt - Phó Phòng Dân số, Trung tâm Y tế quận và gần 100 cán bộ Mặt trận cơ sở.
Đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi tại hội nghị tuyên truyền.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Giảng viên Học viện Phụ nữ Việt Nam trao đổi về tình hình công tác dân số, cơ cấu dân số, những biến động dân số trong thời gian qua, những ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến kinh tế, xã hội của đất nước, công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình.
Trong bối cảnh xã hội ngày một phát triển và hội nhập rất nhanh với thế giới thì dân số đã đang và sẽ một lợi thế rất lớn trong việc phát triển đất nước. Hiện nay dân số cả nước hiện nay đã đạt con số xấp xỉ 97 triệu dân, việc kiểm soát tốc độ gia tăng dân số đã phát huy hiệu quả duy trì ở mức sinh thay thế. Đặc biệt Việt Nam đang ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng với khoảng 63 triệu người trong độ tuổi lao động - nền tảng cơ hội vàng cho Việt Nam có thể thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tỷ trọng nhóm dân số dưới 15 tuổi cũng mang đến cơ hội lớn cho việc tăng nguồn lực đầu tư cho y tế, giáo dục, phát triển. Tuy nhiên một thách thức nữa của Việt Nam hiện nay là số lượng người già có xu hướng tăng nhanh trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng khi mức sống và các điều kiện về vật chất tinh thần được nâng cao, làm phát sinh nhiều nhu cầu mới về chi trả lương hưu, bảo hiểm, hệ thống y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc thù cho nhóm dân cư này.
Cùng với đó các đại biểu tham dự hội nghị đã được lắng nghe, trao đổi những kiến thức, kinh nghiệm thiết thực trong công tác tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình giúp công tác tuyên truyền, phổ biến được thuận lợi, rộng rãi tại các hội đoàn thể, các địa bàn dân cư trên toàn quận.
                                      Trọng Tấn - MTTQ quận Hai Bà Trưng

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020