Quận Hoàn Kiếm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và các đợt vận động ủng hộ trong năm 2020

04/01/2021 - 06:26 PM
Chiều ngày 25/12/2020 tại Hội trường tầng 4 – Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (2016 - 2020); tổng kết đợt vận động ủng hộ các quỹ “Vì Biển, Đảo Việt Nam”, quỹ “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra năm 2020.

 
Đ/c Hoàng Thị Ánh Hồng – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo tổng kết đợt vận động ủng hộ các loại quỹ năm 2020

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, đại diện lãnh đạo HĐND, các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Văn phòng HĐND – UBND quận; Trung tâm bồi dưỡng Chính trị, Đảng ủy khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các phòng, ban, đơn vị quận; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, UBMTTQ 18 phường và đại diện các tập thể được khen thưởng.
Nhận thức cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" là sự kế thừa, phát huy những kết quả quan trọng và tích hợp hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” “Ngày vì người nghèo” sẽ là cuộc vận động trung tâm của toàn bộ hệ thống mặt trận trong giai đoạn mới. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã tham mưu với Ban Thường vụ Quận ủy ban hành Thông tri số 09-TT/QU ngày 18/4/2017 về việc “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để phát huy sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng ủy 18 phường đối với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp với UBND quận xây dựng Chương trình phối hợp số 05/CTrPH-UBND-MTTQ ngày 25/10/2017 về “Thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng đô thị văn minh”.
Quá trình triển khai và tổ chức thực hiện các nội dung của Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Quận ủy, Đảng ủy các phường; sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các cấp chính quyền, Uỷ ban MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể. Đề cao trách nhiệm của các thành viên BCĐ, đặc biệt là vai trò Thường trực, nòng cốt của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và Phòng Văn hóa – Thông tin quận, thông qua việc hướng dẫn triển khai các chương trình công tác của Quận ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ quận; qua 05 năm triển khai cuộc vận động, địa bàn quận Hoàn Kiếm đã cơ bản hoàn thành cải tạo hạ tầng kỹ thuật, hạ ngầm lát đá, cải tạo hệ thống thoát nước nhà vệ sinh, ngõ xóm được nâng cấp, đã làm cho bộ mặt đô thị quận Hoàn Kiếm ngày càng “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, nhiều tuyến phố, khu vực trọng tâm đạt tiêu chí văn minh tiến tới đô thị thông minh.
Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Cuộc vận động đã từng bước đi vào cuộc sống, được Nhân dân tiếp nhận, đã tạo nhận thức mới trong cộng đồng dân cư góp phần từng bước nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc thực hiện các nội dung của Cuộc vận động ngày càng được duy trì có nền nếp, hiệu quả, các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Cuộc vận động đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận, phường cụ thể hóa phù hợp với từng phường, từng địa bàn dân cư, gắn cụ thể với xây dựng các tuyến phố văn minh đô thị, không lấn chiếm vỉa hè, đường phố, văn minh trong kinh doanh, dịch vụ... Việc gắn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với việc tuyên truyền, vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, trong đó tập trung xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” theo các tiêu chí do UBND Thành phố quy định đã đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục tính hình thức, số hộ Gia đình văn hóa”, Tổ dân phố văn hóa” tăng dần mỗi năm (Trong 05 năm tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 88,1%; tỷ lệ tổ dân phố văn hóa đạt 81%). Phát huy được vai trò tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư; lấy địa bàn dân cư là địa bàn quan trọng để triển khai Cuộc vận động, là cơ sở để đề ra nội dung, tiêu chí và đánh giá hiệu quả Cuộc vận động. Các phường trên địa bàn quận đã phát huy trách nhiệm của các tổ tự quản 02 (nòng cốt là đội ngũ cán bộ cơ sở, tổ trưởng, tổ phó dân phố) gắn với lực lượng tự quản, trật tự đô thị, cảnh sát khu vực trong việc đảm bảo giữ gìn ANCT, TTĐT, VSMT góp phần đảm bảo sự ổn định chính trị trên địa bàn, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV và nhiệm vụ chính trị của địa phương hàng năm.

Lãnh đạo quận trao thưởng các tập thể xuất sắc

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước”. Năm 2020, công tác vận động ủng hộ các loại quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, quỹ “Phòng, chống dịch bệnh Covid-19”, Quỹ “Vì người nghèo”, ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do mưa lũ gây ra đã được sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, sự phối hợp của các cấp chính quyền, sự tham gia của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân; đồng thời có sự quan tâm chỉ đạo phối hợp đồng bộ giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức, cơ quan, đơn vị từ quận đến phường. Các thành viên trong Ban vận động quận, phường, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền, vận động trong cán bộ, công nhân, viên chức, đoàn viên, hội viên, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và Nhân dân trong quận tích cực tham gia vận động ủng hộ quỹ. Trong quá trình triển khai thực hiện đã thực hiện tốt việc công khai và đảm bảo theo đúng quy định.
Uỷ ban nhân dân - Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm ghi nhận sự đóng góp hết sức quý báu của các tầng lớp Nhân dân, các cơ quan, đơn vị, các nhà hảo tâm cùng với thành phố và quận sẻ chia với những khó khăn của chiến sỹ ở huyện đảo Trường Sa, sẻ chia với Nhân dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng do mưa lũ gây ra, góp thêm nguồn lực hỗ trợ các lực lượng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ Nhân dân trên địa bàn giảm bớt khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, hỗ trợ các hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn quận.
Tại hội nghị UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã biểu dương, khen thưởng 11 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2016 - 2020; biểu dương khen thưởng 57 lượt tập thể đạt thành tích xuất sắc trong các đợt vận động ủng hộ năm 2020./.
Bích Ngọc
Các tin tức khác
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020