Quận Hoàn Kiếm vui mừng tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

18/11/2022 - 01:48 PM
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố là dịp để tăng cường khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận, mối liên kết chặt chẽ giữa Đảng, Chính quyền và Nhân dân. Từ ngày 05/11/2022 đến ngày 17/11/2022, 131/131 tổ dân phố trên địa bàn quận Hoàn Kiếm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (đạt 100%) gồm phần lễ và phần hội trong không khí vui mừng, phấn khởi, trang trọng và an toàn. Ở một số Tổ dân phố đã vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Thành phố và quận về dự.
Đ/c Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và động viên, tặng quà tới cán bộ, Nhân dân tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông.
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND quận, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị quận, phường, cấp ủy, Ban công tác Mặt trận tổ dân phố và Tổ trưởng tổ dân phố, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam tại các địa bàn dân cư, tổ dân phố được tổ chức chu đáo, trang trọng trong không khí vui mừng, phấn khởi, được đảm bảo tuyệt đối an toàn và đạt kết quả tốt. Đây là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc gắn với  nhiệm vụ xây dựng và phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập thế giới của đất nước; đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", đồng thời cũng là dịp để động viên, biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều thành tích trong công tác năm 2022 và trao quà tới các hộ gia đình tiêu biểu có nhiều đóng góp cho phong trào, cuộc vận động tại địa phương; các hộ cận nghèo và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn...
 
                                                                                         Bích Ngọc

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020