Quận Long Biên hoàn thành tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân các cấp năm 2023

16/03/2023 - 02:54 PM

Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 74/KHLT-UBND-UBNTTQ ngày 23/12/2022 của Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về tổ chức Hội nghị đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2023.Từ ngày 10/02 đến ngày 28/02/2023 có 225/225 tổ dân phố trên địa bàn quận đã hoàn thành Hội nghị đại biểu Nhân dân; từ ngày 02/3 đến ngày 11/3 có 14/14 phường trên địa bàn đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân cấp phường.

 
Đồng chí Phạm Ngọc Quỳnh – UV BTT, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại hội nghị đại biểu Nhân dân phường Đức Giang
Các hội nghị đại biểu Nhân dân của tổ dân phố và phường có sự tham dự, chỉ đạo và động viên của các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên, các đồng chí UVTV phụ trách phường, Quận ủy viên theo dõi phường; Lãnh đạo Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các đoàn thể chính trị - xã hội và đại diện Nhân dân, các trường học, doanh nghiệp trên địa bàn phường.

 
Hội nghị đại biểu Nhân dân phường Đức Giang, quận Long Biên
Hội nghị đại biểu Nhân dân 225 tổ dân phố có 46.156/60.700 đại diện hộ dân tham dự hội nghị đạt 76%, tại các hội nghị có 990 lượt ý kiến; Hội nghị Nhân dân 14 phường có 2.369/2.409 đại biểu đạt tỷ lệ 98%, có 62 ý kiến. Các ý kiến tập trung nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa gắn với thực hiện chủ đề năm của thành phố, chủ đề năm của quận “Chỉnh trang đô thị, nâng cao đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm ngày thành lập quận”.
Tại các hội nghị đã tiến hành ký cam kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị đại biểu Nhân dân của đại diện các chi hội đoàn thể, các liên gia với tổ dân phố và Ban công tác mặt trận; ký kết giữa UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ dân phố, các trường học, cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn phường. Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn quận Long Biên thực sự là đợt tuyên truyền rộng rãi trong Nhân dân để góp phần hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu và chủ đề năm 2023 của Thành phố, Quận.
Ngô Thanh Xuân
 
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 11.317 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020