Quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng năm 2022

16/06/2022 - 12:52 PM
Sáng ngày 16/6/2022 tại Hội trường UBND phường Long Biên, thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2022, Kế hoạch thực hiện Chương trình 03 của Thành Ủy Hà Nội, Quận ủy Long Biên năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên công tác giải phóng mặt bằng năm 2022.
Dự và làm báo cáo viên hội nghị có đồng chí Vũ Xuân trường – QUV, Phó chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của quận; đồng chí Ngô Thanh Xuân – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo UBND phường, Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng dân phố, Trưởng ban công tác Mặt trận, chi hội trưởng các đoàn thể các tổ dân phố liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng các phường Long Biên, Cự khối, Thạch Bàn, Sài Đồng, Phúc Lợi có trên 120 đại biểu.
Đồng chí Vũ Xuân trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng của quận
Tại hội nghị đồng chí Vũ Xuân trường – QUV, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng của quận thông tin các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế xã hội của quận; thông tin quy hoạch quận Long Biên được phê duyệt; các văn bản hiện hành về công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận; kế hoạch tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn 05 phường, Quy trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, áp giá bồi thường hỗ trợ thực hiện giải phóng mặt bằng, thực hiện tái định cư…thực hiện theo văn bản qui định hiện hành.
Trao đổi chia xẻ khó khăn tuyên truyền vận động giải phóng mặt bằng các dự án, đồng chí Phó chủ tịch UBND quận cho biết Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất trên địa bàn quận Long Biên đang được rà soát chỉnh sửa; văn bản phục vụ công tác tuyên truyền vận động quận sẽ chỉ đạo với chủ đầu tư các dự án và UBND phường và mong muốn công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa bàn 05 phường và quận đạt kết quả tốt hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt các dự án chào mừng 20 năm ngày thành lập quận.
 
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020