Quận Long Biên tổ chức tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận

01/10/2023 - 04:22 PM
Sáng ngày 29/9/2023, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Quận. Dự hội nghị có các đồng chí: Vũ Thị Thành – UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Vũ Xuân Trường –  QUV,  Phó Chủ tịch UBND quận; Uỷ viên Ban Thường trực MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và 225 Trưởng ban công tác Mặt trận tại 14 phường thuộc quận.
Toàn cảnh hội nghị tuyên truyền
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Trường – QUV,  Phó Chủ tịch UBND quận đã thông tin những nội dung cơ bản về định hướng phát triển quận Long Biên giai đoạn 2020 - 2025; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025; kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, đặc biệt là thông tin về cơ chế chính sách trong công tác giải phóng mặt bằng qua đó giúp hệ thống Mặt trận các cấp quận Long Biên và trực tiếp đội ngũ cán bộ  làm công tác Mặt trận trong toàn quận có thêm thông tin phục vụ công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện vụ chính trị tại địa phương nhất là tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân thực hiện công tác giải phóng mặt bằng góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của quận năm 2023 và những năm tiếp theo.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, đồng chí Nguyễn Thu Ngần – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận thống nhất một số nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động đối với Uỷ ban MTTQ cơ sở; chỉ đạo, định hướng nội tuyên truyền trong thời gian tới nhằm phát huy vai trò của hệ thống mặt trận quận, thường xuyên đồng hành với chính quyền cùng cấp trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhất là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ lập thành tích chào mừng 20 năm thành lập quận Long Biên (6/11/2003-6/11/2023).
Nguyễn Thu Ngần

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020