Quận Long Biên tổ chức tuyên truyền thực hiện chủ đề toàn khóa Đại hội XIII của Đảng, Hướng dẫn thực hiện kết luận 21-KL/TW ngày 25/10/2021

23/06/2022 - 02:24 PM
Sáng ngày 23/6/2022 tại hội trường nhà văn hóa phường Phúc Đồng, quận Long Biên. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị tuyên truyền công tác Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" năm 2022.
Dự và làm báo cáo viên hội nghị chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng có đồng chí Phạm Ngọc – Giảng viên cao cấp, nguyên Trưởng phòng lý luận lịch sử đảng, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội. Dự hội nghị có các đồng chí: Ngô Thanh Xuân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Chủ tịch, Phó Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường, Trưởng Ban công tác Mặt trận tổ dân phố, đại diện Chuyên viên Ban Tuyên giáo Quận ủy Long Biên, có tổng số 257 đại biểu.
Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội làm báo cáo viên chuyên đề những nội dung mới trong việc thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
 
   
Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội
Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng; tồn tại hạn chế, nguyên nhân. Mục tiêu trong giai đoạn hiện nay; 05 nhiệm vụ và giải pháp. Một số hoạt động chính của MTTQ các cấp thực hiện kết luận số 21 (08 nhiệm vụ); Hoạt động giám sát cán bộ, Đảng viên giai đoạn hiện nay ...
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020