Quận Nam Từ Liêm hoàn thành việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở cấp cơ sở

14/04/2023 - 09:55 AM
       Thực hiện Hướng dẫn số 38/HD-MTTQ-BTT ngày 29/12/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 02/KH-MTTQ-BTT ngày 05/01/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận  Nam Từ Liêm về việc tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023.
Các tiết mục văn nghệ của Ban công tác Mặt trận các tổ dân phố
tại Hội nghị tổng kết 20 năm 
tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc các phường
 
          Việc tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, giai đoạn 2003 - 2023 là hoạt động trọng tâm của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam trong hệ thống chính trị; tôn vinh truyền thống đại Đoàn kết toàn dân tộc, quyền làm chủ của Nhân dân, sức mạnh của mỗi cộng đồng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhằm phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên tinh thần, cổ vũ Nhân dân vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức cùng chính quyền các cấp tham gia thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh ở địa phương, cơ sở. Đánh giá công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong công tác chỉ đạo, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Trên cơ sở tổng kết giúp Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận có những đánh giá khách quan, toàn diện trong định hướng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức Ngày hội phù hợp với giai đoạn mới.
         
UBND-Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn
 
Tính đến nay, 10/10 phường trên địa bàn quận đã hoàn thành việc tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, giai đoạn 2003-2023. Qua tổng kết đã ghi nhận những kết quả mà hệ thống Mặt trận các cấp trên địa bàn Quận đã đạt được, đồng thời làm rõ những giải pháp, cách làm sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tổ chức thực hiện; những tồn tại, hạn chế và rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, đồng thời kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Việc tổ chức tổng kết là một trong những hoạt động tạo điểm nhấn tích cực hướng tới lập thành tích chào mừng nhân dịp kỷ niệm 09 năm thành lập Quận Nam Từ Liêm (01/4/2014-01/4/2023) và hướng tới chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Thông qua tổng kết, UBND-Uỷ ban  MTTQ Việt Nam các phường đã biểu dương, khen thưởng 98 tập thể, 172 cá nhân điển hình trong 20 năm tổ chức Ngày hội.
MTTQ quận Nam Từ Liêm  

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 10.870 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020