Ra mắt 2 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên

04/03/2020 - 03:27 PM
Chiều ngày 04/3/2020, thực hiện Hướng dẫn số 94-HD-MTTQ-BTT ngày 30/11/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, công tác viên Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã, Ban Thường trực Ủy  ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổ chức hội nghị ra mắt 2 Ban tư vấn của Ủy  ban MTTQ Việt Nam quận.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các thành viên của 2 Ban tư vấn của Ủy ban MTTQ Việt Nam quận.
Sau phần tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, công bố quyết định thành lập Ban tư vấn Dân chủ - Pháp luật có 6 thành viên, Ban tư vấn Văn hóa – Xã hội có 5 thành viên, mỗi ban có 01 Trưởng ban, 01 Phó ban, 01 UVTT – Thư ký và các Ủy viên; thông tin về chức năng nhiệm vụ, thông tin về chế độ chính sách hoạt động của các Ban tư vấn
Tại hội nghị, có 03 ý kiến đều nhất trí việc thành lập Ban tư vấn của MTTQ quận, chức năng nhiệm vụ và dự thảo qui chế hoạt động của các Ban tư vấn và đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Trưởng các ban tư vấn cung cấp thông tin về tình hình kinh tế -  xã hội, an ninh - quốc phòng của quận để các thành viên nắm bắt; Ban thiết lập hộp thư điện tử, Zalo nhóm để trao đổi thông tin hoạt động của Ban; Trưởng ban xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban năm 2020 cụ thể theo hướng dẫn của MTTQ quận; Tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ trong giai đoạn hiện nay
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Ngô Thanh Xuân –  Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận thay mặt ghi nhận ý kiến của các đại biểu dự hội nghị và đề nghị ngay sau hội nghị Trưởng các Ban tư vấn chủ động thiết lập hộp thư điện tử, Zalo nhóm để trao đổi thông tin; xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban năm 2020 cụ thể. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận sẽ cung cấp các văn bản, phối hợp để các Ban tư vấn hoạt động hiệu quả, thiết thực ./.
Ngô Thanh Xuân – Ủy ban MTTQ quận Long Biên
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020