Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018

01/09/2018 - 09:17 AM

Sáng ngày 30/8/2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàng Mai tổ chức hội nghị triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và triển khai công tác tặng quà các hộ nghèo.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” quận; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường.

Đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 năm 2018 và báo cáo kết quả đi rà soát, thẩm định việc hỗ trợ các hộ nghèo.

Trong tháng 8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã triển khai nhiều nhiệm vụ như: Hướng dẫn Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp quận Hoàng Mai nhiệm kỳ 2019-2024; phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân tham gia quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2018; phối hợp và tham gia các đoàn giám sát với HĐND và các Ban của HĐND quận; các ngành liên quan của quận theo chương trình kế hoạch giám sát; tổ chức giám sát công tác quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện Quy chế dân chủ trong công tác quản lý trật tự xây dựng; Hướng dẫn Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 14 phường triển khai việc tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Ủy ban TW MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội việc thực hiện Chương trình hành động số 03 của MTTQ Việt Nam khóa VIII; triển khai nhiệm vụ tổ chức tổng kết 15 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư và sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tổ chức đoàn đi thẩm định, rà soát nhu cầu hỗ trợ của các hộ nghèo.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đã nhất trí với các kết quả và nhiệm vụ MTTQ quận đã báo cáo đồng thời cũng trao đổi một số nội dung thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Cường – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra để triển khai thực hiện hiệu quả.

MTTQ quận Hoàng Mai

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020