Thanh Oai hoàn thành việc tổ chức hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023.

21/03/2023 - 09:00 AM

        Thực hiện Kế hoạch liên tịch số 08/KHLT/UBND-UBMTTQ ngày 16/12/2022 của Uỷ ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về việc tổ chức “Hội nghị đại biểu nhân dân năm 2023 bàn việc xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở”, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp xây dựng Kế hoạch liên tịch số 05/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 23/12/2022 giữa UBND và Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về việc hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân từ thôn, tổ dân phố đến xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
         Tại các hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại biểu Nhân dân năm 2022 và bàn phương hướng, nhiệm vụ xây dựng đời sống văn hóa năm 2023 nhằm thực hiện nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các tiêu chí cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đặc biệt các biện pháp thực hiện nâng cao chất lượng các danh hiệu gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các nội dung bộ quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn dân cư; Phát động phong trào thi đua xây dựng nếp sống văn minh, phong cách giao tiếp lịch sự, chấp hành pháp luật, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường; việc cưới, tang, mừng thọ, lễ hội. Từ ngày 02/01/2023 đến ngày 28/02/2023 có 128/128 =100% thôn, tổ dân phố tổ chức xong hội nghị Đại biểu Nhân dân bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư năm 2023, kết quả tổng số đại biểu tham dự hội nghị là 12.050 người, với 752 ý kiến đóng góp. Đối với các xã, thị trấn đến ngày 10/3/2023 có 21/21 xã, thị trấn trên toàn huyện đã tổ chức xong Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023, kết quả tổng số đại biểu dự họp 2.085 người, có 136 ý kiến đóng góp.
 
 
Đồng chí Nguyễn Văn Thùy - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
tại hội nghị Đại biểu Nhân dân xã Liên Châu
 
Đại diện lãnh đạo xã Bích Hòa tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu
tại hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023.
          Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Oai được chuẩn bị chu đáo, có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn, Hội nghị Đại biểu Nhân dân thực sự phát huy dân chủ; các xã, thị trấn đã chủ động tổ chức tốt hội nghị. Bên cạnh đó, Hội nghị Đại biểu Nhân năm 2023 có sự quan tâm, dự và chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Huyện uỷ và các đồng chí phụ trách cụm, phụ trách xã, thị trấn. Chất lượng báo cáo được nâng lên, đánh giá sát những việc cụ thể làm được và chưa được mà Nghị quyết năm 2022 ở từng địa phương đề ra. Tìm ra những nguyên nhân hạn chế, tồn tại thuộc phạm vi lãnh đạo điều hành của xã và các thôn, những việc Nhân dân chưa thực hiện. Việc tổ chức Hội nghị Đại biểu Nhân dân tại các cơ sở được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và thiết thực, bàn những nội dung cụ thể.
Tuy nhiên Hội nghị Đại biểu Nhân dân năm 2023 vẫn còn một số hạn chế như: Chất lượng báo cáo của một số cơ sở chưa đảm bảo theo yêu cầu, một số nội dung còn đánh giá sơ sài, chưa đề ra cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể. Hội nghị Đại biểu Nhân dân ở một số đơn vị vẫn chưa bàn được nhiều và thảo luận theo các nội dung tiêu chí xây dựng đời sống văn hóa.
Nguyễn Thị Vinh
 
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.765 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020