Thị xã Sơn Tây hoàn thành việc lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã.

26/05/2020 - 03:24 PM
Căn cứ Kế hoạch số 161/KH-MTTQ-BTT, ngày 04 tháng 5 năm 2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã về tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã. Sau 2 tuần triển khai thực hiện từ 07/5 đến 20/5/2020 với tinh thần nghiêm túc, khách quan, đúng thời gian, quy trình, thị xã Sơn đã hoàn thành việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả nông thôn mới thị xã.
Công khai kết quả lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân tại phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây
Quá trình lấy ý kiến đánh giá của người dân trên địa bàn thị xã được tiến hành ở thôn, tổ dân phố do ban công tác mặt trận chủ trì cùng với các đoàn thể và trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố phối hợp thực hiện. Kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân được thực hiện với 24.847 hộ/37.197  tổng số hộ gia đình trên địa bàn thị xã (tỷ lệ 66,8%). Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với 11 nội dung xin ý kiến đều đạt trên 90%, trong đó tỷ lệ thấp hất đạt 93,22%, cao nhất đạt 98,95%. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân được niêm yết công khai tại nhà văn hóa các thôn, tổ dân phố và trụ sở UBND xã, phường từ ngày 21/5 đến hết ngày 31/5/2020. Kết quả trên đã phản ánh trung thực nhận xét đánh giá của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới thị xã, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.
Trong thời gian 10 ngày niêm yết công khai, nếu người dân không có ý kiến thắc mắc về kết quả lấy ý, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã sẽ tổng hợp kết quả báo cáo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Thường trực Thị ủy, HĐND, UBND thị xã.
Ủy ban MTTQ thị xã Sơn Tây

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020