Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023

02/11/2023 - 09:47 AM
Chiều 30/10, Ủy ban MTTQ Việt  Nam huyện Đông Anh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao năm 2023. Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Kế Khiêm - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; Phạm Trọng La - UVTV Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ - Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Huyện; Nguyễn Thị Tám - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện.
 
    Toàn cảnh Hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã triển Kế hoạch số 51/KH-MTTQ-BTT ngày 30/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện về tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao huyện Đông Anh năm 2023. Hướng dẫn số 09/HD-MTT-BTT ngày 30/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện về thực hiện kế hoạch tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của huyện Đông Anh 2023. Kế hoạch số 409/KH-MTTQ-BTT ngày 16/10/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố về việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về huyện Đông Anh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Theo đó, tổ chức lấy ý kiến các hộ gia đình ở khu dân cư trên địa bàn 23 thuộc huyện Đông Anh, trực tiếp đi phát phiếu và lấy ý kiến tại từng hộ gia đình. Thời gian lấy ý kiến hài lòng của người dân 20 ngày (không tính thứ bảy và chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến. Tỷ lệ triển khai lấy ý kiến toàn huyện phải đạt ít nhất: 75% tổng số hộ dân trên địa bàn các xã tương đương với số hộ được lấy ý kiến ít nhất là 68.871 hộ. Kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về huyện xây dựng nông thôn mới nâng cao cần đảm bảo tỷ lệ người dân được lấy ý kiến hài lòng: Từ câu số 01 đến câu số 09 phải đạt trung bình từ 95% trở lên số hộ được lấy ý kiến hài lòng (trong đó tỷ lệ hài lòng của người dân ở từng xã đối với kết quả ở từng nội dung xây dựng nông thôn mới phải đạt từ 85% trở lên); câu số 10 phải đạt 98% số hộ được lấy ý kiến hài lòng. Bảng tổng hợp kết quả lấy ý kiến sau khi hoàn thiện phải được niêm yết tại bảng tin của các khu dân cư, Nhà văn hóa thôn, trụ sở Ủy ban nhân dân các xã; công bố kết quả trên hệ thống thông tin công cộng của xã. Thời gian niêm yết và công khai trên các phương tiện thông tin là 10 ngày.
Thông qua việc lấy ý kiến để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, đồng thời phát huy vai trò làm chủ của Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn huyện Đông Anh. Đồng thời  đánh giá khách quan, thực chất kết quả xây dựng Huyện nông thôn mới nâng cao, nêu cao trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận trong việc vận động, giám sát xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.Từ đó hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023 theo quy định.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Tám - UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND Huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao cần đảm bảo khách quan, chính xác. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã căn cứ nội dung kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, phối hợp với Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cùng cấp, xây dựng kế hoạch hướng dẫn Ban công tác Mặt trận tổ chức việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao, tổng hợp kết quả gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới nâng cao để người dân hiểu và đồng thuận công nhận kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và Huyện về đích nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020