Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng 68 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023)

04/09/2023 - 04:33 PM
Cách đây 66 năm, từ ngày 5/9 đến 10/9/1955 tại Thủ đô Hà Nội, Đại hội Mặt trận Dân tộc Thống nhất toàn quốc họp quyết định thành lập MTTQ Việt Nam, tiếp tục sự nghiệp đoàn kết của Mặt trận Việt Minh và Mặt trận Liên Việt trước đây. Nhân kỷ niệm 68 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023), MTTQ các cấp trên địa bàn huyện Mỹ Đức đã thi đua lập nhiều thành tích thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tri ân, tặng quà người có công, gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn
Nhiều phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động được MTTQ triển khai thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Trọng tâm là xây dựng, thực hiện các công trình, phần việc về chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xanh, sạch, đẹp; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động nhân dân gắn với thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công làm đường giao thông, thủy lợi nội đồng và các công trình văn hoá, giáo dục; chấp hành tốt các chủ trương về giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án… Hưởng ứng các phong trào thi đua do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động, Ủy ban MTTQ Việt Nam 22 xã, thị trấn đã đăng ký thi đua thực hiện các phần việc với nội dung trọng tâm về công tác chăm lo, hỗ trợ thoát nghèo, giảm nghèo bền vững; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Chú trọng xây dựng các mô hình điển hình, sáng tạo, có tính lan tỏa để tập hợp, vận động nhân dân tham gia như: Mô hình Giáo họ đảm bảo an ninh trật tự, khu dân cư tự quản đảm bảo vệ sinh môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ban Công tác Mặt trận các thôn phố huy động Nhân dân ra quân tổng vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần… Trong đó điểm sáng là công tác an sinh xã hội, đã tổ chức thăm hỏi, tặng tổng số 3.989 xuất quà trị giá 2 tỷ 076 triệu đồng dịp Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023; hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ đột xuất và một số hỗ trợ khác bằng tiền mặt trị giá trên 200 triệu đồng tới các gia đình chính sách, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Công tác xây dựng nông thôn mới được nhân dân đồng tình, ủng hộ với tỷ lệ 99,2% người dân hài lòng về kết quả xây dựng nông thôn mới huyện Mỹ Đức.
Phong trào xoá nhà dột nát cho hộ nghèo được Uỷ ban MTTQ các cấp trên địa bàn huyện thực hiện tốt
Bên cạnh các phong trào thi đua yêu nước, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, hoạt động giám sát, phản biện xã hội của MTTQ các cấp trong huyện có nhiều đổi mới và đem lại chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tích cực giám sát các dự án trên địa bàn về tiến độ thi công, chất lượng công trình với 114 cuộc giám sát, phát hiện và đã khắc phục 01/01 công trình, dự án vi phạm đã kiến nghị thay đổi vật liệu theo thiết kế. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn tích cực giám sát hoạt động của các tổ chức và các cá nhân, đã giám sát được 69 cuộc trong đó tập trung vào các nội dung như việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, việc quản lý và sử dụng đất đai, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo phản ánh… Công tác hoà giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì và hoạt động hiệu quả. Toàn huyện có 157 tổ hoà giải với 1.066 hoà giải viên (trong đó có 242 hoà giải viên là cán bộ Mặt trận), 6 tháng đầu năm, các tổ hoà giải đã tham gia hoà giải 29 vụ, hoà giải thành 26 vụ (đạt 87%) giúp giải quyết các mâu thuẫn góp phần phòng ngừa vi phạm pháp luật, hạn chế đơn thư vượt cấp, tăng cường tình đoàn kết và ổn định an ninh trật tự tại cộng đồng dân cư.
Các phong trào thi đua được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức triển khai trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội với nhiều đổi mới đã mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó, hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày thành lập MTTQ Việt Nam (10/9/1955 - 10/9/2023) tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029.
Uỷ ban MTTQ huyện Mỹ Đức
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020