Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới

13/11/2021 - 09:46 AM
Chiều ngày 12/11/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Đức tổ chức hội nghị hướng dẫn việc lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới đối với 03 xã Đồng Tâm, An Tiến, An Phú.
Dự hội nghị có các đồng chí: Phan Văn Sự - UVTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Trịnh Xuân Hương - UVTV, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Trương Anh Tuấn - Trưởng Phòng Kinh tế huyện; Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện; Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam và đại diện Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của 03 xã Đồng Tâm, An Tiến, An Phú.
Đồng chí Nguyễn Văn Thân - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện hướng dẫn việc lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới
Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn 03 xã Đồng Tâm, An Tiến, An Phú triển khai nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới theo Hướng dẫn số 122/HD-MTTW-BTT, ngày 16/01/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nội dung, cách thức, quy trình lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới ở cấp huyện, xã và văn bản số 1976/UBND-KT ngày 09/11/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức về việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình huyện, Thành phố xét công nhận xã Đồng Tâm, An Tiến, An Phú đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Theo đó, việc tiến hành lấy ý kiến người dân phải được thực hiện ít nhất 70% tổng số hộ dân tại các xã được lấy ý kiến. Yêu cầu từ câu hỏi số 01 đến câu 18 phải đạt tỷ lệ trên 80% hài lòng, câu hỏi số 19 phải đạt tỷ lệ trên 90% hài lòng. Thời điểm lấy ý kiến là sau khi UBND các cấp công bố kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn và triển khai làm hồ sơ đề nghị công nhận. Về thời gian lấy ý kiến được tiến hành trong vòng 15 ngày làm việc (không kể thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ) kể từ khi lấy ý kiến đến khi tổng hợp hoàn thiện kết quả lấy ý kiến. Về cách thức tổ chức lấy ý kiến của người dân qua một trong hai hình thức là phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình hoặc tổ chức cuộc họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Trong quá trình tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị các xã cần làm tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh của xã các nội dung của phiếu đánh giá để người dân nắm được và thực hiện. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ các xã đã phối hợp với UBND, các tổ chức chính trị - xã hội của địa phương mình thành lập các tổ công tác, phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình, xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức quán triệt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ lấy ý kiến. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện phải nghiêm túc theo đúng hướng dẫn, kế hoạch đã đề ra, các nội dung được thực hiện dân chủ, khách quan khi lấy ý kiến của người dân. Từ đó phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Tại hội nghị, có 06 ý kiến phát biểu thảo luận nhất trí với các nội dung hướng dẫn của Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện về việc lấy ý kiến người dân về xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, các đại biểu đề nghị giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện như: Các dự án giao thông nội đồng còn đang thi công người dân chưa tin tưởng, đề nghị đẩy nhanh tiến độ thi công sau đó lấy phiếu; đề nghị các phòng chuyên môn thẩm định để xã giải ngân các công trình giao thông nội đồng, Nhà Văn hoá, Trạm y tế, Trường học, nghĩa trang….
Đại diện Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện và lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện đã tiếp thu và trả lời các ý kiến của các đại biểu, dự kiến thời gian Thành phố chấm điểm sẽ vào trung tuần tháng 12/2021.
Ủy ban MTTQ huyện Mỹ Đức
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020