Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh

11/07/2023 - 04:46 PM
Sáng ngày 11/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức "Tuyên truyền Quyết định số 04/2012/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính phủ ban hành quy định, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh".
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí lãnh đạo đại diện Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTTQ Thị trấn Văn điển và 150 đại biểu là cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên tham dự.
Theo đó Thạc sỹ Nguyễn Thị Vịnh Trưởng phòng đào tạo Công ty tư vấn kinh Bắc trao đổi một số nội dung cơ bản về “Nội dung QĐ số 04/ 2022 của Chính Phủ về trình tự, quy trình xét công nhận chuẩn đô thị văn minh và Hướng dẫn số 91/HD-MTTW-BTT ngày 21/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc Hướng dẫn lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh”.
 
Quang cảnh hội nghị
Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và đô thị văn minh. Với mục đích tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng đô thị văn minh phải đảm bảo khách quan, chính xác và phải được thực hiện một cách độc lập do Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì thực hiện, qua đó thể hiện sự đồng thuận của người dân và nâng cao chất lượng đô thị văn minh đảm bảo tính hiệu quả, bền vững. Nội dung lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận Thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (theo mẫu Phiếu số 1).
- Hình thức lấy ý kiến bằng một trong các hình thức sau:
+ Phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình.
+ Tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu và xin ý kiến đại diện các hộ gia đình.
+ Tổ chức lấy ý kiến bằng công nghệ thông tin (sẽ có hướng dẫn cụ thể sau).
-Thời điểm lấy ý kiến: Sau khi Ủy ban nhân dân Thị trấn (trực thuộc huyện)
hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh và đề nghị công nhận  đạt chuẩn đô thị văn minh và UBND huyện có văn bản đề nghị Ủy ban Mặt trận
Tổ quốc cùng cấp tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân.
-Thời gian lấy ý kiến: Tiến hành việc lấy ý kiến trong vòng 20 ngày (không tính ngày thứ 7 và chủ nhật) kể từ khi lấy ý kiến đến khi hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến.
- Các bước lấy ý kiến
Bước 1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận hoặc công nhận lại đô thị đạt chuẩn văn minh.
Bước 2: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn phối hợp Ủy ban nhân dân cùng cấp thống nhất cách thức, thời gian thực hiện lấy ý kiến hài lòng của người dân chấm điểm xét công nhận chuẩn đô thị văn minh; MTTQ thị trấn phân bổ phiếu cho các khu dân cư và triển khai cho Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư tiến hành lấy ý kiến các hộ gia đình.
Bước 3: Ban Công tác Mặt trận chủ trì cùng các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến thông qua tổ chức họp dân hoặc phát phiếu cho các hộ gia đình, hướng dẫn hộ gia đình ghi phiếu trả lời câu hỏi và nhận phiếu từ các hộ gia đình.
Bước 4: Tổng hợp kết quả: Tổng hợp kết quả đề nghị công nhận thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh (theo Biểu số 1): 
Trong đó tiêu chuẩn xét chuẩn đô thị văn minh. Phải được người dân đồng thuận, phiếu lấy ý kiến được phát đến trên 80% các hộ gia đình. Theo mẫu phiếu số 01 kết quả hài lòng của người dân phải đạt 80% trở lên (từ tiêu chí số 01 đến số 9) Tiêu chí số 10 đạt từ  90% trở lên (Trong đó 52 nội dung của 9 tiêu chí, mỗi nội dung phải đạt từ 60% trở lên).
Chia sẻ tại hội nghị, đa số đại biểu mong muốn chung sức cùng cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân nâng cao các tiêu chí đô thị văn minh để Thị trấn Văn điển sớm được xét công nhân chuẩn đô thị văn minh vào năm 2023.
                                                                                  Bùi Thị Phương Hoa
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 14.273 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020