Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tuyên truyền Luật Đất đai và các chính sách giải phóng mặt bằng

28/07/2022 - 01:43 PM
Phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác tuyên truyền và vận động nhân dân thực thi pháp luật gắn với thực hiện Đề án 02-212 “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư”.
Ngày 27/7/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì phối hợp với Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện tổ chức hội nghị “Tuyên truyền tư vấn pháp lý về luật Đất đai, chính sách giải phóng mặt bằng” tại xã Đại Áng nhằm nâng cao kiến thức pháp luật và một số điểm mới Luật Đất đai năm 2013 tới các thành viên mặt trận cơ sở và nhân dân trên địa bàn xã.
Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Nguyễn Kim Dung - Trưởng phòng Tư pháp huyện; Đại diện lãnh đạo Đảng ủy- HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Áng và các thành viên Mặt trận cơ sở.
 
Đồng chí Vũ Hồng Hải - Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 Thành phố trao đổi điểm mới về Luật Đất đai
Tại hội nghị đồng chí Vũ Hồng Hải - Trưởng Chi nhánh trợ giúp pháp lý số 3 Thành phố trao đổi một số nội dung cơ bản của pháp luật trong lĩnh vực đất đai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất trong việc quản lý, sử dụng đất đai; đồng thời nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, thành viên mặt trận và nhân dân trên địa bàn xã về điểm mới của Luật Đất đai năm 2013, có hiệu lực năm 2014 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, cũng như Quyết định về quy định hạn mức giao đất chung đối với các vùng, miền. Qua đó cán bộ Mặt trận và nhân dân nắm được những quy định của pháp luật về Đất đai và cơ chế chính sách bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất và bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vận động người dân có đất bị thu hồi thực hiện di dời, bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện các dự án kịp tiến độ.
Qua chia sẻ, các đại biểu rất phấn khởi được trao đổi và tư vấn trực tiếp các và hướng dẫn quy trình thủ tục hồ sơ liên quan đến thừa kế đất đai và chính sách hỗ trợ đền bù sau khi người dân có đất bị Nhà nước thu hồi đất phục vụ công trình dự án trọng điểm góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển văn minh, hiện đại.
                                     Bùi Thị Phương Hoa
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020