Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín triển khai kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao

26/03/2024 - 02:25 PM
Chiều 25/3/2024, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thường Tín tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 04 xã Hòa Bình, Thắng Lợi, Văn Tự, Tự Nhiên. Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; Bùi Công Thản - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội xã; Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban Công tác Mặt trận, cán bộ các chi hội, đoàn thể thôn, khu dân cư 04 xã.
Đồng chí Lê Tuấn Dũng – UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã thông qua Kế hoạch, Hướng dẫn của MTTQ huyện về lấy ý kiến sự hài lòng của người dân xã Hòa Bình, Thắng Lợi, Văn Tự, Tự Nhiên. Hình thức lấy ý kiến: Phân công cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phát phiếu và lấy ý kiến trực tiếp tại các hộ gia đình. Thời điểm lấy ý kiến: Thời gian lấy ý kiến trong vòng 20 ngày làm việc. Sau khi Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai Kế hoạch và Hướng dẫn, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân tại địa phương về xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Công Thản – Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Việc tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện nông thôn mới phải đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng thời gian, quy trình. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các xã phối hợp với UBND xã tổ chức triển khai cách thức, phân bổ phiếu cho các thôn và hướng dẫn ghi phiếu lấy ý kiến các hộ gia đình, giám sát chặt chẽ quá trình lấy phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả chuyển phiếu về Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện theo kế hoạch. Việc lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 04 xã là một bước quan trọng, vì vậy đề nghị lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã cần khẩn trương triển khai, tập trung chỉ đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã phân công trách nhiệm cho các thành viên để lấy ý kiến. Kịp thời báo cáo về huyện khi có những khó khăn, vướng mắc để việc lấy phiếu diễn ra đảm bảo kịp thời gian quy định.                                                       
Trần Huyền Thư

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020