Uỷ ban MTTQ Việt Nam Quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách dân số trong tình hình mới

05/11/2022 - 11:13 AM
Chiều ngày 04/11/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp với Trung tâm Y tế quận tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách dân số trong tình hình mới tới đội ngũ cán bộ Mặt trận quận và cơ sở.
Quang cảnh hội nghị
 Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận, đại diện lãnh đạo Trung tâm y tế quận, Phòng Dân số - KHHGĐ Trung tâm y tế quận và gần 100 cán bộ Mặt trận là Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư, tổ dân phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe bà Phạm Thị Tâm - Phó trưởng phòng truyền thông nghiệp vụ Chi cục Dân số - KHHGĐ Hà Nội thông tin về các chủ trương của Đảng nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Xây dựng và thực thi có hiệu quả chính sách dân số và phát triển, tận dụng và phát huy lợi thế thời kỳ dân số vàng, đồng thời chuẩn bị điều kiện thích ứng với già hóa dân số...”, các điểm mới trong chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân số; chế độ, chính sách về dân số và phát triển năm 2022; nội dung cơ bản của Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác dân số trong tình hình mới; Pháp lệnh dân số năm 2003, sửa đổi năm 2008; Nghị định số 20/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh Dân số; Nghị quyết số 137/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW; kế hoạch 237/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội về kế hoạch hành động giai đoạn 2020-2025 thực hiện Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030, với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế; đưa tỉ số giới tính khi sinh về mức cân bằng tự nhiên; tận dụng hiệu quả cơ cấu dân số vàng; thích ứng với già hóa dân số; phân bố dân số hợp lý và nâng cao chất lượng dân số, góp phần phát triển Thủ đô nhanh, bền vững. Các cán bộ làm công tác Mặt trận được tập huấn về tuyên truyền và giám sát việc xử lý trường hợp vi phạm quy định về chính sách dân số - KHHGĐ: Đảng viên sinh con thứ 3 trở lên (trừ các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm chính sách dân số - KHHGĐ theo quy định); vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, thông tin, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản, KHHGĐ; vi phạm quy định về tuyên truyền, phổ biến, tư vấn phương pháp để có giới tính thai nhi theo ý muốn; vi phạm quy định về chẩn đoán, xác định giới tính thai nhi; loại bỏ thai nhi vì lựa chọn giới tính… tình hình cơ cấu dân số, những biến động dân số trong thời gian qua, những ảnh hưởng của cơ cấu dân số đến kinh tế, xã hội của đất nước. Qua buổi tập huấn, các cán bộ làm công tác Mặt trận có thêm thông tin, kiến thức để tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân ủng hộ và thực hiện tốt hơn các chính sách dân số trên địa bàn Quận.
Nguyễn Xuân Diệp

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020