Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tập huấn cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị” tại huyện Quốc Oai

28/07/2022 - 01:52 PM
Ngày 27/7, tại UBND huyện Quốc Oai;  Ủy ban  MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội  phối hợp tổ chức tổ chức Hội nghị tập huấn về  nâng cao năng lực triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"  
Dự khai mạc lớp tập huấn có các đồng chí : Nguyễn Sỹ Trường – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Nguyễn Thị Diệu Hương – UVTT, Trưởng ban Tuyên giáo và Đối ngoại Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; Đàm Công Lợi – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Quý - UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Chủ tịch, các Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn.
Đ/c Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP truyền đạt tại lớp tập huấn
Tại lớp tập huấn, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội truyền đạt Thông tri số 25 TTr-MTTW-BTT của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc  triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng chí cho biết : Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” hướng đến việc không ngừng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững. Nội dung của cuộc vận động thiết thực, toàn diện, phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều kiện thực tiễn của địa phương. Với 5 nội dung trọng tâm là: Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hóa; phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; Đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp; Đoàn kết chấp hành pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; Đoàn kết phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch vững mạnh.
Đối với khu vực nông thôn, trên cơ sở bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã căn cứ tình hình thực tế của địa phương, lựa chọn các tiêu chí phù hợp, cụ thể hóa thành các nội dung để vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đối với huyện Quốc Oai các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, vận động nhân dân tiếp tục phát huy kết quả, tích cực tham gia các hoạt động góp phần nâng cao chất lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới.   Mặt trận Tổ quốc các xã tiếp tục hiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát huy tính sáng tạo, tích cực đóng góp sức người, sức của góp phần thực hiện các tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đối với khu vực thị trấn, căn cứ vào hướng dẫn của Ủy ban MTTQ tỉnh hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp   lựa chọn các tiêu chí phù hợp vận động nhân dân tham gia xây dựng khu dân cư (tổ dân phố) và thị trấn theo yêu cầu đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ ViệtNamhiệp thương với các tổ chức thành viên để phân công vận động nhân dân phát triển kinh tế, tích cực góp công, góp sức thực hiện các tiêu chí đô thị văn minh. Các tổ chức thành viên xây dựng các mô hình tự quản, đảm nhận các phần việc cụ thể, hỗ trợ các gia đình để phát huy sức mạnh đoàn kết của nhân dân chung sức xây dựng đô thị văn minh. Hằng năm, vận động các hộ gia đình đăng ký và xây dựng gia đình văn hóa phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của đô thị văn minh.
Thông qua buổi tập huấn nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc triển khai  thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phát huy vai trò chủ trì của Ủy ban MTTQ Việt Nam  các cấp trong phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội nhằm tập hợp, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời huy động và tạo nguồn lực góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững…
Đỗ Thị Huyền

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.758 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020