Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố thẩm tra kết quả lấy ý kiến hài lòng của người dân huyện Thanh Trì về chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023

25/12/2023 - 05:00 PM
Ngày 25/12/2023, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các thành viên đoàn đã có chương trình làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì về thẩm tra kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về Huyện chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. Tiếp đoàn thẩm tra có đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Tuyết Anh – HUV, Trưởng phòng kinh tế huyện và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã Vĩnh Quỳnh, Đại Áng và Trưởng ban Công tác Mặt trận các xã.
Đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện báo cáo kết quả về việc triển khai, quy trình, hình thức “Lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023”. Bám sát Kế hoạch số 457/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội về tổ chức “Lấy ý kiến sự hài lòng của người về kết quả xây dựng nông mới nâng cao của huyện Thanh Trì năm 2023", Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã xây dựng Kế hoạch số 216/KH-MTTQ-BTT, ngày 30/11/2023 về “Triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông mới nâng cao năm 2023". Phối hợp với UBND huyện, Văn phòng điều phối Ban chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của huyện tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt, tập huấn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện nông thôn mới nâng cao cho các đồng chí đại diện cấp ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã; các đồng chí là Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác Mặt trận của 92 khu dân cư trên địa bàn huyện. Tổ chức đóng dấu và ban giao 64.170 phiếu cho 15 xã, song trước ngày 03/12/2023 để các xã tiến hành lấy ý kiến của các hộ gia đình theo quy định. Đồng thời Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 218/KH-MTTQ-BTT, ngày 05/12/2023, thành lập 02 đoàn giám sát phân công các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện làm Trưởng đoàn, mời các tổ chức thành viên, các phòng, ban của huyện giám sát đối với 10 xã, trong việc triển khai, tổ chức lấy ý kiến của hài lòng của người dân. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền mục đích ý nghĩa về kết quả xây dựng chương trình huyện nông thôn mới nâng cao để Nhân hiểu và tự giác hưởng ứng. Ủy ban MTTQ 15 xã xây dựng kế hoạch, tham mưu cho cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức quán triệt đến đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban công tác Mặt trận, các chi đoàn, chi hội ở các khu dân cư về mục đích, ý nghĩa của việc lấy ý kiến hài lòng của người dân. Vai trò, chủ thể của người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Ban công tác Mặt trận ở cơ sở phối hợp với thành viên mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Theo hướng dẫn số 90/HD-MTTW-BTT ngày 20/9/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Việc lấy ý kiến hài lòng của nhân dân về Kết quả Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đối với Huyện đạt tỷ lệ từ 70% hộ gia đình trên tổng số hộ gia đình trên địa bàn huyện và theo (biểu mẫu số 6) với 10 nội dung câu hỏi (Từ câu 1 đến câu 9 đạt tỷ lệ từ 95 % ý kiến hài lòng. Câu 10 đạt tỷ lệ từ 98 % ý kiến hài lòng). Thời gian lấy phiếu 20 ngày (không tính ngày Thứ 7, chủ nhật). Đến ngày 15/12/2023, Ban công tác Mặt trận cơ sở đã cơ bản hoàn thành việc lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả huyện nông thôn mới nâng cao trên địa bàn toàn huyện. Tổng số hộ gia đình được lấy ý kiến là  64.167/ 83.370 hộ (đạt tỷ lệ 76,96%). Số phiếu hài lòng: 63.943/ 64.167 (câu 10 đạt tỷ lệ 99,65%); Số phiếu không hài lòng: 224 hộ (chiếm tỷ lệ 0,35. Kết quả trên khẳng định sự nỗ lực, quyết tâm cao của Cấp ủy, chính quyền và Nhân dân trên địa bàn huyện chung sức, đồng lòng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hưng – UVTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết. Thực hiện chương trình 04 của Thành ủy, Huyện đã thành lập, Ban chỉ đạo, giao ban định kỳ kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình thực; xây dựng 03 kế hoạch  để tập trung chỉ đạo thực hiện. Chỉ đạo các xã, các phòng ban, đơn vị thực hiện rà soát, tự chấm điểm các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao; đánh giá mức độ đạt, bố trí nguồn lực, giải pháp triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới đảm bảo hoàn thành và vượt kế hoạch Thành phố giao. Với sự cố gắng, nỗ lực vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn, ngày 18/4/2023, UBND Thành phố đã có Quyết định số 2277/QĐ-UBND công nhận 14 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Đồng chí Nguyễn Huy Chương – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu
Đến nay, 15/15 xã của huyện được công nhận xã chuẩn nông thôn mới nâng cao, về đích trước 2 năm và vượt chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. BCĐ huyện đã tổ chức 30 Hội nghị tuyên truyền và lắp đặt 30 pano tuyên truyền về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Ngày 18/11/2023, Đoàn thẩm tra của Thành phố đã tiến hành khảo sát thực tế, thẩm tra huyện Thanh Trì đủ điều kiện công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023. BCĐ xây dựng NTM của huyện và 15 xã đều có sự tập trung cao hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình. Nhiều xã có những cách làm sáng tạo, huy động, khơi dậy được sức dân với kết quả lấy ý kiến hài lòng đạt tỷ lệ cao như xã Đại Áng, Yên Mỹ. 8/15 xã đã lấy ý kiến hài lòng của Người dân về xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7/15 xã còn lại phấn đấu đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2023. Nhằm phát huy kết quả trong xây dựng nông thôn mới, cũng như phát huy được tiềm năng, thế mạnh, huyện Thanh Trì đã xây dựng Kế hoạch phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 nhằm từng bước hoàn thiện hạ tầng du lịch, phát triển quy mô, chất lượng du lịch, quảng bá văn hóa, truyền thống giới thiệu hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thực Đề án xây dựng Huyện phát triển thành Quận vào thời gian tới.
 Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đặng Thị Phương Hoa ghi nhận, đánh giá cao kết quả lấy phiếu hài lòng Huyện Thanh Trì đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên địa bàn Huyện Thanh Trì. BCĐ xây dựng NTM các huyện lãnh đạo, chỉ đạo các xã thực hiện nhiều giải pháp và quyết tâm cao góp phần thành công triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với kết quả cao, nổi bật và rõ nét Câu 10 đạt tỷ lệ 99,65 % (vượt 1,65% theo Hướng dẫn số 90/HD-MTTW là 98%). Qua nghe báo cáo và thẩm tra việc niêm yết công khai lấy ý kiến hài lòng của người dân tại nhà văn hóa thôn Quỳnh Đô, thôn Ích Vịnh xã Vĩnh Quỳnh. Đồng chí nhấn mạnh kết quả triển khai lấy ý kiến rất bài bản đúng quy trình, tiến độ, thời gian 20 ngày (không tính thứ 7 và chủ nhật). Tại điểm nhà văn hóa thôn được niêm yết Thông báo công khai kết quả lấy phiếu hài lòng của người dân về Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (mẫu 2a và 2b). Thời gian công khai 10 ngày từ 8h ngày 20/12/2023 đến 8h ngày 29/12/2023. Qua kiểm tra thực tế, tại điểm niêm yết công khai (chưa có thông tin phản hồi của nhân dân về việc kiến nghị hoặc ý kiến khác). Đồng chí đề nghị MTTQ huyện tiếp tục giám sát và lắng nghe thông tin phản hồi trong thời gian niêm yết công khai cho đến khi kết thúc niêm yết công khai. Sau đó tổng hợp và báo cáo kết quả theo quy định về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Đồng chí tin tưởng Huyện Thanh Trì sớm được Thành phố thẩm định và công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.   
                                              Bùi Thị Phương Hoa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020