Ủy ban MTTQ Việt Namhuyện Ba Vì đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với xây dựng huyện nông thôn mới

08/07/2022 - 02:00 PM
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào xây dựng nông thôn mới, MTTQ huyện phối hợp với các tổ chức thành viên đã triển khai đến 31 xã, thị trấn tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa công tác xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, vệ sinh môi trường, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đất đai và quy hoạch sử dụng đất, nhằm nâng giá trị trên diện tích canh tác và tăng thu nhập cho người dân nông thôn; củng cố, kiện toàn các HTX theo luật Hợp tác xã năm 2012 để liên kết với các đơn vị từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản. Phối hợp với UBND huyện kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, công tác chuẩn bị cho lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022.
Cán bộ và nhân dân huyện Ba Vì tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục tạo ra phong trào thực hiện xã hội hóa về môi trường trong thu gom, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường…Hiện nay, 31/31 xã, thị trấn đều có đội thu gom rác thải, rác thải được vận chuyển thường xuyên, không để rác thải ứ đọng nhiều ngày; ở các thôn, khu dân cư đều có nhà chứa rác thải được xây dựng kiên cố và có mái che.
Thực hiện Cuộc vận động và nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đối với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, Ủy ban MTTQ huyện tiếp tục phối hợp với các tôn giáo thực hiện chương trình phối hợp giữ gìn, đảm bảo môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, từ đó các tổ chức tôn giáo cũng đã tuyên truyền, vận động bà con giáo dân nghiêm túc thực hiện.
MTTQ huyện đã phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội huyện xây dựng, ban hành Kế hoạch liên tịch số 117/KHLT-MTTQ-ĐTCTXH ngày 05/4/2022 giữa Ủy ban MTTQ huyện với các đoàn thể chính trị xã hội, thực hiện phong trào “Xây dựng và giữ gìn thôn, xóm, cụm dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn” hướng tới xây dựng huyện nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2022. Qua đó, tiếp tục vận động nhân dân thực hiện tốt nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả, 100% các thôn tại các xã, thị trấn trong toàn huyện duy trì các hoạt động vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư xanh, sạch, đẹp vào các ngày thứ 7, chủ nhật hàng tuần thu hút trên 38 nghìn người tham gia; tại các đoạn đường tự quản trục chính ở khu dân cư, khu di tích lịch sử, các thôn, xóm đã chú trọng bố trí trồng, chăm sóc, duy trì bảo vệ cây xanh, hoa cảnh quan; đã vận động xã hội hóa được trên 1 tỷ; tích cực xây dựng các mô hình mới, như: “Con đường bích họa” với tổng diện tích 683m2, 48 tuyến đường xây dựng mô hình “Hàng cây nông dân”, “Tuyến đường phụ nữ nở hoa”…Tiêu biểu là các đơn vị: Tản Hồng, Sơn Đà, Vạn Thắng, Phú Châu, Minh Quang, Cẩm Lĩnh, Thuần Mỹ…

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 13.765 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020