Xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023, gặp mặt nguyên lãnh đạo Mặt trận các thời kỳ, tặng quà hộ cận nghèo

27/03/2023 - 04:03 PM

Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-MTTQ-BTT ngày 16/01/2023 về tổ chức tổng kết 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm, ngày 23/3/2023, tại Trung tâm văn hóa xã Phù Đổng, UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phù Đổng tổ chức “ Hội nghị tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc giai đoạn 2003- 2023”, đây là đơn vị đầu tiên trong huyện tổ chức hội nghị.
Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm; các đồng chí Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, các đồng chí trưởng đoàn thể, các ông bà nguyên là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã qua các thời kỳ, các ông bà là Ủy viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024, các đồng chí Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Trưởng, phó thôn cùng các ông bà đại diện Nhân dân trong toàn xã Phù Đổng.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo Tổng kết 20 năm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 – 2023; Phương hướng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn mới.  Các đại biểu đã tích cực tham gia thảo luận với nhiều nội dung như công tác lãnh đạo, chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư; Công tác phối hợp các ngành, đoàn thể  trong thôn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Vai trò, trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận trong công tác tổ chức, thực hiện Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư...
 
Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003-2023
 Tại hội nghị, UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã  Phù Đổng đã khen thưởng 7 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc, tặng quà cho 02 ông bà nguyên là lãnh đạo MTTQ xã qua các thời kỳ, 06 hộ cận nghèo, 20 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn (tổng trị giá trên 12 triệu đồng).
 Tặng quà các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
 Qua 20 năm tổ chức, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng thể hiện được giá trị thiết thực trong đời sống xã hội; từ xã đến thôn đều mang những sắc thái riêng gắn với truyền thống văn hóa, phù hợp với yêu cầu của Nhân dân. Nét đặc trưng chung trong tổ chức Ngày hội là nơi trao truyền tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng trong mọi tầng lớp Nhân dân; là diễn đàn trao đổi, đối thoại giữa các thành viên trong cụm dân cư về việc xây dựng tình đoàn kết, củng cố nghĩa tình; hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, tăng hộ khá; chủ động tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo đảm an toàn giao thông, xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.
Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy vai trò tự quản của mỗi cộng đồng dân cư, từng cá nhân, hộ gia đình trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gia Lâm
 
 

Các tin tức khác

Vui ngày hội kết đoàn năm 2023

14/11/2023 - 1.958 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020