Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19/02/2021 - 03:51 PM
Thực hiện chương trình công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh năm 2021, sáng ngày 19/02/2021, tại Hội trường UBND huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Hội nghị tập huấn có các đồng chí: Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh; Đào Mạnh Hùng – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; các đồng chí Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân các xã, thị trấn; các ông, bà Trưởng ban Công tác Mặt trận của các xã, thị trấn.
 
Đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện Mê Linh truyền đạt nội dung hội nghị tập huấn công tác bầu cử.
Tại Hội nghị tập huấn, đồng chí Hoàng Văn Tân – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai hướng dẫn các văn bản về công tác bầu cử: Nghị quyết số 1186/2021/UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức hội nghị cử tri; việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung”; Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội – Chính phủ - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; Hướng dẫn số 19/HDS-MTTQ-BTT ngày 22/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về “Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thành phố Hà Nội”; Kế hoạch số 05/KH-MTTQ-BTT ngày 25/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mê Linh về “Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026”; các quy định trong Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; các văn bản về công tác bầu cử của Trung ương, Thành phố, huyện Mê Linh. Đồng thời giải thích các ý kiến của các đại biểu dự hội nghị hỏi về các vấn đề liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Thông qua Hội nghị tập huấn công tác bầu cử, các đại biểu đã chú ý lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các kiến thức do giảng viên truyền đạt, để triển khai thực hiện công tác bầu cử tại địa phương đảm bảo đúng quy trình, đúng pháp luật.
                                                                                                                                                                                                                                                                         Lê Đình Khoát
                                                                                                  Ủy ban MTTQ huyện Mê Linh
 

 
 
 
 
 
 


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2019