Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo và Đối ngoại học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

24/05/2022 - 06:25 PM
Thực hiện Kế hoạch số 14-KH/ĐU ngày 07/3/2022 của Đảng ủy cơ quan về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; ngày 24/5/2022 Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại sinh hoạt chuyên đề mẫu “Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo và Đối ngoại học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại, cùng dự có đại diện các Chi bộ trong Đảng bộ cơ quan, các đồng chí đảng viên trong chi bộ.
Mở đầu buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Chi bộ nêu mục đích, ý nghĩa và khái quát nội dung của buổi sinh hoạt chuyên đề.
Tiếp theo chi bộ được nghe đồng chí: Dương Đăng Chung – đảng viên Chi bộ trình bày dự thảo báo cáo nội dung sinh hoạt chuyên đề: “Cán bộ, đảng viên, công chức Ban Tuyên giáo và Đối ngoại học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Báo cáo đã làm rõ các nội dung:  (1) Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; (2) Chi bộ Ban học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; (3) Giải pháp thực hiện thời gian tới.
Tại buổi sinh hoạt, các đồng chí đảng viên trong Chi bộ đã góp ý kiến bổ sung vào bản dự thảo báo cáo sinh hoạt chuyên đề; thảo luận, làm rõ các nội dung về: (1) Nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề? (2) Giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay; (3) Liên hệ thực tiễn của bản thân.
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ Ban Tuyên giáo và Đối ngoại phát biểu kết luận
Phát biểu kết luận buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thanh Hải – Bí thư Chi bộ biểu dương tinh thần trách nhiệm của đảng viên đã chuẩn bị tốt các nội dung sinh hoạt chuyên đề; các ý kiến thảo luận phong phú, chất lượng, giúp chi bộ và mỗi đảng viên nhận thức một cách khách quan, toàn diện, khoa học về việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, đồng chí cũng nhấn mạnh thêm trách nhiệm của mỗi đảng viên, quần chúng trong chi bộ cần xác định tư tưởng và thay đổi phong cách, lề lối làm việc chuyên nghiệp; đánh giá lại quá trình công tác và tiếp tục học tập, trau dồi kiến thức; đồng thời cần chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp trong các lĩnh vực được phân công góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh./.
 
Đăng Chung
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020