Cụm thi đua số 5 - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2023

05/07/2023 - 10:52 AM

Sáng 4/7, tại hội trường Huyện uỷ Phúc Thọ, Cụm thi đua số 5 - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội gồm các huyện, thị xã: Phúc Thọ, Ba Vì, Hoài Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai và thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố cùng các đồng chí là trưởng, phó các Ban chuyên môn, Văn phòng Ủy ban MTTQ thành phố; đồng chí Đoàn Tuấn Anh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy Phúc Thọ cùng sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thuộc 7 đơn vị trong Cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu  tại Hội nghị

Sáu tháng đầu năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã trong cụm thi đua số 5 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, MTTQ thành phố, nỗ lực, cố gắng phối hợp với các tổ chức thành viên, chính quyền các cấp triển khai Chương trình công tác năm 2023 đạt được những kết quả quan trọng. MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã cụm thi đua số 5 đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân; các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của thành phố Hà Nội; Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng Cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động. Kết quả, tuyên truyên truyền được 1.389 cuộc với 130.206 lượt người tham dự.

Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Việc xây dựng và duy trì các mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động được MTTQ các cấp tích cực triển khai. MTTQ các cấp tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện, thị xã nông thôn mới, đô thị văn minh; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu; vận động nhân dân tham gia thực hiện các tiêu chí về văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang và lễ hội; phấn đấu và nâng cao chất lượng danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa. Duy trì tốt các mô hình như:  đoạn đường tự quản, đoạn đường nở hoa, thôn dân cư đoàn kết, sáng,x anh, sạch đẹp, an toàn…Tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023. Kết quả, MTTQ các huyện, thị xã trong Cụm thi đua số 5 của MTTQ Thành phố đã vận động được gần 6 tỷ đồng.

Với chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân đã được Mặt trận các huyện, thị xã quan tâm thực hiện và đạt được nhiều kết quả. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chính sách, pháp luật được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm; công tác tập hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân được quan tâm; MTTQ tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát và phản biện xã hội đã đi vào nề nếp, hiệu quả được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tổ chức tốt Hội thi “Trưởng ban Công tác Mặt trận giỏi” từ huyện đến cơ sở. Tổ chức thành công Hội thi Trưởng ban CTMT giỏi Cụm thi đua số 5. Lựa chọn 02 thí sinh tham gia Chung khảo Hội thi Trưởng ban CTMT giỏi cấp thành phố và đạt giải Ba.

Thông qua các hoạt động, MTTQ đã phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã đánh giá cao kết quả đã đạt được của Cụm thi đua số 5 trong 6 tháng đầu năm 2023 và đề nghị trong thời gian tới, các đơn vị trong Cụm tiếp tục đoàn kết thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội; kịp thời phản ánh chính xác, đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của Nhân dân đến cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận cấp trên. Triển khai có hiệu quả kế hoạch vận động tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 và các quỹ an sinh xã hội; quan tâm hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn xây, sửa nhà ở, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh theo Quyết định số 217-QĐ/TW, 218- QĐ/TW của Bộ Chính trị. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc các cấp. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân, có thành tích trong công tác Mặt trận.  Bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố để chuẩn bị các nội dung, điều kiện cần thiết cho việc triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029.

 

Hoàng Thị Cúc


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020