Hướng dẫn triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện Phúc Thọ và huyện Thường Tín đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020

15/06/2020 - 04:56 PM
Sáng 15/6/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến hài lòng của người dân về huyện Phúc Thọ và huyện Thường Tín  đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Sỹ Trường chủ trì hội nghị.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Diệu Hương - UVTT, Quyền Trưởng Ban Phong trào đã thông qua kế hoạch và hướng dẫn việc tổ chức lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân trên địa bàn 2 huyện. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện và cấp xã căn cứ tình hình thực tế, hướng dẫn Ban Công tác Mặt trận các thôn chủ trì, phối hợp với các chi hội, chi đoàn tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong thôn bằng một trong hai hình thức: phát phiếu trực tiếp tại hộ gia đình hoặc tổ chức họp khu dân cư, phát phiếu xin ý kiến đại diện các hộ gia đình. Căn cứ Hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, số hộ được lấy ý kiến tại huyện Phúc Thọ là 30.870 hộ và huyện Thường Tín là 46.800 hộ (đảm bảo 65% số hộ gia đình của xã, thị trấn thuộc huyện được lấy ý kiến). Các bước, các quy trình lấy phiếu đánh giá phải thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ. Huyện Phúc Thọ sẽ triển khai từ ngày 15/6 và hoàn thành trước ngày 12/7/2020 và huyện Thường Tín từ ngày 15/6 và hoàn thành trước ngày 15/7/2020.
Đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố phát biểu tại hội nghị

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều bày tỏ sự đồng lòng, nhất trí, quyết tâm cao, tạo mọi điều kiện để hoàn thành việc triển khai lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đúng với tiến độ Kế hoạch.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã nhấn mạnh việc lấy ý kiến hài lòng của người dân được tiến hành ngay trước thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ 02 huyện là dịp để nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân. Đồng chí mong muốn các huyện sớm tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn việc lấy ý kiến hài lòng của người dân tới xã, địa bàn dân cư. Bên cạnh việc thực hiện đầy đủ, đúng quy trình các bước lấy ý kiến của Nhân dân, các huyện cần tăng cường công tác tuyên truyền, báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ đi lấy phiếu. Đồng chí cũng đề nghị các tổ chức thành viên của Thành phố phối hợp chỉ đạo triển khai theo ngành dọc từ huyện tới cơ sở để các đoàn viên, hội viên phối hợp cùng cán bộ Mặt trận lấy phiếu và tham gia giám sát việc lấy phiếu, đảm bảo khách quan, trung thực./.
Thu Thủy
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020