Quận Cầu Giấy tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào “Đoàn kết, sáng tạo” năm 2022

18/11/2022 - 05:46 PM
Sáng ngày 17/11/2020, tại Hội trường Quận ủy Cầu Giấy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã long trọng tổ chức kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022); Trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2022.
Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy; Trần Việt Hà - Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch UBND quận; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Quận ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND quận; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Chính trị, Đảng ủy khối doanh nghiệp; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội quận; các Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các phường; các đ/c trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; các đ/c trong Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường; Bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận 8 phường. Đặc biệt là 06 đồng chí cán bộ tiêu biểu được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc”; các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong thực hiện cuộc vận động và phong trào thi đua năm 2022. Dự và đưa tin cho hội nghị, có các đ/c phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí của Hà Nội và địa phương.
Sau chương trình văn nghệ đặc sắc của MTTQ các phường chúc mừng hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận đã trình bày diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 92 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Dưới sự lãnh đạo của Đảng, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam đã có những hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, song luôn làm tròn sứ mệnh vẻ vang của mình, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng, của dân tộc.
Nhìn lại một năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn quận đã có nhiều cố gắng, nỗ lực đoàn kết cùng nhau thực hiện có kết quả tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực của 05 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy và các tổ chức thành viên đã bám sát Nghị quyết của Quận ủy và chỉ đạo của ngành dọc cấp trên, tham gia phối hợp chặt chẽ với chính quyền để thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của quận và của từng đơn vị. Các tầng lớp Nhân dân trong quận tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh của quận. Những tháng đầu năm 2022, diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19 đã ảnh hưởng đến kết quả hoạt động chung, nhưng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội quận và Nhân dân trong toàn quận đã đồng lòng cùng cấp ủy Đảng và Chính quyền tham gia phòng, chống dịch có hiệu quả, từng bước khôi phục các hoạt động trở về trạng thái bình thường, tạo đà cho sự phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội, an sinh xã hội và chăm lo đời sống của Nhân dân.
Ủy ban MTTQ Việt nam các cấp quận đã chủ động triển khai những nội dung hoạt động mũi nhọn có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng về cơ cở và đã thu được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đời sống Nhân dân trên địa bàn quận từng bước phục hồi ổn định, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được phát huy. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội quận đã làm tốt công tác nhân đạo, từ thiện, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, các hộ cận nghèo, các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đã chủ động triển khai và phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19, tích cực tham gia các hoạt động, các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam.
Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đặc biệt là công tác giám sát và phản biện xã hội góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền quận trong sạch, vững mạnh. MTTQ và các tổ chức thành viên đã đẩy mạnh tuyên truyền tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy dân chủ trong Nhân dân; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bám sát chủ đề năm 2022 của Thành phố:“Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” và chủ đề công tác năm của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố “Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo để xây dựng và phát triển Thủ đô”.
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống của MTTQ Việt Nam và tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lan Hương – Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy đã trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Trung ương MTTQ Việt Nam cho 06 đồng chí cán bộ Mặt trận tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận trong những thời gian qua.
 
Đồng chí Nguyễn Lan Hương – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố (thứ tư từ trái sáng) và đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy (thứ ba, từ phải sang) trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cá nhân tiêu biểu.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã quyết định khen thưởng 11 mô hình tiêu biểu, sáng kiến, ý tưởng mới trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phòng trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” năm 2022.
 
Đ/c Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu giấy ( đứng giữa) và đ/c Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động, phong trào thi đua năm 2022
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch HĐND quận đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương ghi nhận những thành tích, kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đạt được trong thời gian qua; đánh giá cao vai trò, những đóng góp tích cực, chủ động của hệ thống MTTQ các cấp vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực hướng về cơ sở, cùng với các cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt nhất cho đời sống Nhân dân. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong quận tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh để thực hiện thắng các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn quận. Tích cực, chủ động có nhiều hình thức tổ chức, tuyên truyền giúp cho các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Thủ đô và của quận, tin tưởng vào sự phát triển của đất nước, sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền các cấp. Từ đó mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân ý thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, quê hương. MTTQ các cấp tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các nội dung và hình thức tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, động viên Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024; tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc giám sát và phản biện xã hội, phát huy dân chủ, tiếp thu ý kiến và kiến nghị của Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục tập trung xây dựng tổ chức MTTQ các cấp thực sự trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng trọng tâm về cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức thành viên. Tiếp tục cụ thể hóa và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Chủ động, sáng tạo, đưa nội dung các phong trào thi đua vào thực tiễn cuộc sống góp phần xây dựng quận Cầu Giấy văn minh, giàu đẹp.
 
Các đ/c lãnh đạo Quận ủy- HĐND- UBND quận Cầu Giấy tặng hoa chúc mừng Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận nhân kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930- 18/11/2022)
Nhân dịp này, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cũng đã tặng hoa chúc mừng, tri ân đối với những công lao, đóng góp to lớn cho công tác Mặt trận của đồng chí Nguyễn Thị Vân Khanh - Nguyên Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, nguyên Chủ tịch Hội Khuyến học quận Cầu Giấy./.
 
                                                                  Ủy ban MTTQ quận Cầu Giấy
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020