Quận Long Biên vận động tặng sổ tiết kiệm cho thanh niên nhập ngũ năm 2023

06/02/2023 - 01:28 PM
Thực hiện chủ đề năm 2023 của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận”, văn bản số 01/HĐNVQS-QS ngày 03/01/2023 của Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận Long Biên về việc đề nghị hỗ trợ tặng sổ tiết kiệm cho công dân ngập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023 và sự chỉ đạo của Thường  trực Quận ủy Long Biên.
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã tích cực vận động xã hội hóa các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ, làm thủ tục và trao tặng 95 sổ tiết kiện tổng số tiền 285 triệu Việt Nam đồng cho 95 thanh niên nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ Quân sự, và thực hiện nghĩa vụ Công an Nhân dân năm 2023, mỗi sổ tiết kiện trị giá 3 triệu đồng.
Tại đình Lý Thường Kiệt phường Ngọc Thụy, hội nghị gặp mặt thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an năm 2023 do MTTQ và Đoàn thanh niên quận tổ chức, các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận và các đồng chí lãnh đạo quận, phường đã trao trực tiếp 81 sổ tiết kiệm và quà cho các thanh niên.
  
Đồng chí Vũ Thị Thành –UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên
tặng sổ tiết kiệm, quà cho các thanh niên
Tại lễ giao quân sáng ngày 06/2/2023 của quận các đồng chí Bí thư; Phó bí thư Thường trực Quận ủy; Phó bí thư, Chủ UBND, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quận sự quận và các đồng chí lãnh đạo quận trao 14 sổ tiết kiệm cho 14 nam thanh niên thực hiện nghĩa vụ Quân sự, nghĩa vụ Công an Nhân dân của 14 phường. Đây là việc triển khai thiết thực, hiệu quả thực hiện chủ đề năm 2023 của quận “Năm chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận” đặc biệt là nội dung “Chăm lo đời sống người dân” đồng thời cũng là tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách hậu phương Quân đội trên địa bàn quận Long Biên.
Ngô Thanh Xuân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020