Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023.

17/11/2023 - 12:00 PM

Sáng ngày 16/11/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy đã long trọng tổ chức kỷ niệm 93 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2023); tổng kết cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023.
Dự hội nghị, có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Trưởng các đoàn thể chính trị- xã hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận qua các thời kỳ; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban ngành thuộc quận; các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu của 8 phường trên địa bàn; các cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của MTTQ quận và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ quận phát động.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang 93 năm MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2023); khẳng định giá trị to lớn của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; nêu bật kết quả hoạt động của MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy qua 26 năm, cùng quá trình hình thành, xây dựng, phát triển quận Cầu Giấy.
Báo cáo tổng kết việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” - gọi tắt là phong trào “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023 trong hệ thống MTTQ các cấp quận Cầu Giấy đã khẳng định những kết quả rất đáng trân trọng của hệ thống MTTQ Việt Nam từ quận tới cơ sở đạt được trong triển khai thực hiện 05 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tiêu chí của phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo”, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của quận Cầu Giấy trong năm 2023.
Kết quả có được là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện phối hợp của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, của các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội từ quận tới cơ sở, đặc biệt là sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Mọi hoạt động đều hướng về mục tiêu xây dựng, phát triển địa phương, quận Cầu Giấy ngày càng văn minh, hiện đại; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố trao thưởng cho các tập thể tiêu biểu

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy đạt được trong năm 2023, nhất là trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Văn Chiến – Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND quận Cầu Giấy đã khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ Việt Nam các cấp quận Cầu Giấy trong hệ thống chính trị và sự nghiệp xây dựng, phát triển của Quận trong nhiều năm qua; mong muốn MTTQ Việt Nam các cấp quận tiếp tục phát huy thành tích, kết quả, những thế mạnh đạt được trong thời gian qua, củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân để đóng góp tích cực hơn nữa vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, của quận và thành phố Hà Nội.
Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp quận tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 trong toàn bộ hệ thống MTTQ Việt Nam quận Cầu Giấy.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã thông báo quyết định về việc tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân” của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với 03 cá nhân tiêu biểu của quận Cầu Giấy đã có nhiều đóng góp cho hoạt động của MTTQ Việt Nam; Biểu dương, khen thưởng 12 tập thể, 26 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; 08 tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” năm 2023./.
 

  Quận Cầu Giấy

 
 


Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020