Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII

06/04/2022 - 05:53 PM
Chiều ngày 06/4, Đảng ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận, Quy định của hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được thực hiện trong điều kiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Đàm Văn Huân, Nguyễn Sỹ Trường cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động cơ quan Ủy ban MTTQ Việt nam Thành phố.
 
Đồng chí Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, nguyên trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt nội dung
Hội nghị được đồng chí Nguyễn Quán Phú, Chuyên viên cao cấp, Nguyên trưởng phòng Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương Đảng khóa XIII; những nội dung quan trọng, những điểm chính, điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 26/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Đi sâu về Kết luận số 21, đồng chí chỉ rõ nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi xây dựng, chỉnh đốn Đảng được mở rộng, không chỉ trong Đảng mà cả hệ thống chính trị; không chỉ đối với đảng viên và các cấp ủy, tổ chức đảng mà còn mở rộng ra cả đối với cán bị, công chức, viên chức, các cấp chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị, nhất là ở các cơ quan thực thi pháp luật, những người có chức, có quyền, những nơi có liên quan đến đặc quyền, đặc lợi, kể cả các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân – nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực; ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa “xây” và “chống”, xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài; chống là nhiệm vụ quan trọng, thưởng xuyên, cấp bách.
Đồng chí cũng làm rõ một số nhiệm vụ, biện pháp trong thời gian tới về công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình; về cơ chế, chính sách; về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; về phát huy vài trò của Nhân dân và MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội. Đồng thời nhấn mạnh nhóm nhiệm vụ, giải pháp về “tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới trong Kết luận số 21-KL/TW, Quy định số 37-QĐ/TW; trên cơ sở đó cấp ủy từ Đảng ủy đến các chi bộ trực thuộc tổ chức chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao; đồng thời tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân cùng nhận thức rõ tầm quan trọng của các văn bản của hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4; từ đó phát triển cơ quan trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
 
Đồng chí Đàm Văn Huân Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trình bày Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT
Tại hội Nghị đồng chí Đàm Văn Huân Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã giới thiệu, triển khai Hướng dẫn số 30/HD-MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 về vệc giám sát và nhận xét của Ban CTMT đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú.
                                                                                                              Đăng Chung
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020