Đông Anh tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và phát hành cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh (1930-2020)”

14/11/2022 - 02:52 PM
Sáng 14/11/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Lễ kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020) và phát hành cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh (1930 – 2020)”.
Về dự buổi lễ có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Nguyễn Thị Dơn – Phó Chủ tịch Hội di sản văn hoá Thăng Long Hà Nội; Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Ban Thường vụ Huyện ủy, đại diện các phòng, ban, ngành của Huyện, các đồng chí Nguyên lãnh đạo MTTQ Việt Nam huyện qua các thời kỳ, các đồng chí thành viên Ban Tư vấn, các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện và đại diện lãnh đạo 24 xã, thị trấn.
Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố tặng hoa chúc mừng
Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới thiết thực, hiệu quả với phương châm hướng về cơ sở, nhiều phong trào, cuộc vận động đã trở thành phong trào điển hình tiên tiến của Thủ đô. Giai đoạn 2010 đến nay, toàn huyện đã huy động trên 438.5 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế, văn hóa, xã hội thiết yếu theo hướng đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn Nông thôn mới; nhân dân đã tích cực thực hiện hiến đất làm đường giao thông nông thôn, dồn điền đổi thửa, tạo vùng sản xuất hàng hóa tập trung, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp; phát triển những sản phẩm truyền thống, đầu tư xây dựng thương hiệu hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao… giá trị thu nhập trên 1ha canh tác đạt 267 triệu đồng, Đông Anh đã là một trong những điểm sáng của Thành phố, về đích trước 2 năm trong chương trình xây dựng Nông thôn mới; huyện không còn hộ nghèo; Huyện đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 925 nhà đại đoàn kết. Hàng năm, vận động quỹ “Vì biển đảo Việt Nam” đạt từ 1.5-2 tỷ đồng, luôn vượt chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm chỉ đạo, góp phần tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Từ đó tạo tiền đề quan trọng để xây dựng Đông Anh thành Quận và các xã, thị trấn thành phường. 
Tại hội nghị, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh (1930-2020). Cuốn sách “Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh (1930 - 2020) có độ dày 499 trang, khổ 14,5 x 20,5cm, được trình bày trang trọng, chất lượng, hình thức đẹp. Sách gồm lời giới thiệu, phần mở đầu, nội dung được chia thành 6 chương phân định mốc thời thời gian lịch sử, phần kết luận, phụ lục và tài liệu tham khảo. Nội dung các chương đều được nghiên cứu, bổ sung tư liệu phong phú là những trang tư liệu lịch sử chính thức trình bày một cách có hệ thống, nêu rõ những đặc điểm về quá trình xây dựng phát triển, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh; Kết quả của những phong trào tiêu biểu, các cuộc vận động lớn, thành tích nổi bật của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên trong quá trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ tổ quốc, quê hương Đông Anh qua các thời kỳ.
Tặng sách cho các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ Việt Nam Huyện
Cuốn sách là công trình sưu tầm, biên soạn nghiên cứu công phu, nghiêm túc trên cơ sở những dữ liệu, nhân chứng để tổng hợp, đánh giá một cách khách quan về lịch sử hình thành, tổ chức hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh qua các giai đoạn lịch sử; Khái quát những dấu ấn quan trọng để khẳng định vị trí, vai trò của công tác Mặt trận trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tổng kết quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc huyện Đông Anh qua các nhiệm kỳ đối với các mặt công tác để thấy được vị trí, vai trò quan trọng của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh và các tổ chức thành viên trong việc tập hợp và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Trung Kiên – Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Huyện nhấn mạnh: Cuốn sách cuốn lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Đông Anh (1930-2020) đã phản ánh một cách khách quan, tương đối đầy đủ và chính xác những số liệu lịch sử quan trọng về vùng đất và con người huyện Đông Anh; quá trình hình thành, phát triển và truyền thống cách mạng vẻ vang của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện qua các thới kỳ. Thông qua cuốn sách góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng của quê hương; vị trí, vai trò của MTTQ huyện và các đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên, các thế hệ cán bộ Mặt trận và các tầng lớp Nhân dân trong huyện đoàn kết, ra sức học tập, lao động sản xuất nỗ lực tiếp bước cha anh hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong giai đoạn mới... đồng chí đề nghị tiếp tục lan tỏa giá trị cuốn sách đến toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân, để từ đó phát huy bài học kinh nghiệm của các thế hệ đi trước thực hiện hiệu quả các Nghị quyết các cấp vào cuộc sống.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện trao tặng cuốn sách Lịch sử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho các đơn vị và các đại biểu tham dự.
  Ủy ban MTTQ huyện Đông Anh
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020