Hỗ trợ đến 115 nạn nhân của vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân

07/11/2023 - 11:26 AM
Thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Hướng dẫn số 95/HD-MTTW-BTT, ngày 4/1/2023 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện một số nội dung Nghị số 93/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo; Công văn số 2726/MTTQ-BTT ngày 3/11/2023 của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về phương án phân phối sử dụng nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, quận Thanh Xuân đã tổ chức hỗ trợ các nạn nhân và gia đình nạn nhân khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn. Ngày 6-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân đã có Báo cáo số 68/BC-BVĐ về công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn tại phường Khương Đình.
Đúng 9 giờ ngày 5/11, các gia đình người bị nạn, thân nhân các nạn nhân vụ cháy bắt đầu làm các thủ tục để nhận kinh phí hỗ trợ. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giám sát việc thực hiện các thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ
Các gia đình người bị nạn, thân nhân các nạn nhân vụ cháy bắt đầu làm các thủ tục để nhận kinh phí hỗ trợ. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội giám sát việc thực hiện các thủ tục chi trả kinh phí hỗ trợ
 
Cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn người dân thủ tục lập sổ tiết kiệm
Cán bộ ngân hàng tư vấn, hướng dẫn người dân thủ tục lập sổ tiết kiệm
Theo báo cáo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Thanh Xuân – Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn, đến hết ngày 6/11/2023 công tác hỗ trợ người bị nạn khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn như sau: Hỗ trợ đến 115 người (35 hộ gia đình) số tiền: 102.338.000.000 đồng trong đó hộ gia đình nhận được nhiều nhất là 7.400.000.000 đồng và hộ gia đình nhận được ít nhất là 1.103.000.000 đồng.
Người dân làm thủ tục tại bàn rà soát hồ sơ và ký nhận
Người dân làm thủ tục tại bàn rà soát hồ sơ và ký nhận
Trong quá trình chi hỗ trợ, Ban vận động quận đã phối hợp với các phòng ban, đơn vị trong quận, ngân hàng hỗ trợ, hướng dẫn, tư vấn tận tình cho người bị hại và người thân các nạn nhân làm cá thủ tục đối chiếu, xác minh, nhận kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mức hỗ trợ, đúng đối tượng và số tiền hỗ trợ. Kinh phí hỗ trợ được tư vấn để có thể gửi tiết kiệm hoặc chuyển tiền vào tài khoản, tạo thuận lợi cho người được nhận. Ủy ban MTTQ Việt Nam – Ban Vận động tiếp nhận, phân phối nguồn ủng hộ đóng góp tự nguyện khắc phục hậu quả vụ hỏa hoạn quận Thanh Xuân cho biết, sau khi nhận hỗ trợ, hầu hết các gia đình đều lập sổ tiết kiệm gửi ngân hàng.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân trực tiếp hướng dẫn các thủ tục cho người dân
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân trực tiếp hướng dẫn các thủ tục cho người dân
 
Lê Phương
 
 
Các tin tức khác

Tập trung chăm lo cho người nghèo

05/02/2024 - 810 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020