MTTQ quận Đống Đa tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội về “Giải pháp thực hiện trật tự và văn minh đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn quận
18/06/2015 - 209 lượt xem
Ngày 17/6/2015, tại trụ sở UBND quận, Ủy ban MTTQ quận Đống Đa tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến và phản biện xã hội (PBXH) về “Giải pháp thực hiện trật tự và văn minh đô thị; đảm bảo trật tự an toàn giao thông” trên địa bàn quận năm 2015
Chi tiết
Hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
18/06/2015 - 236 lượt xem
Sáng 17/6, Ban thường vụ Huyện ủy Gia Lâm tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020
Chi tiết
Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị phản biện xã hội
17/06/2015 - 300 lượt xem
Chiều ngày 15/6/2015, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến và phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân tại UBND quận Hoàn Kiếm
Chi tiết
MTTQ TP tổ chức phản biện xã hội vào Dự thảo Nghị quyết về “Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”
17/06/2015 - 224 lượt xem
Thực hiện Quy chế phối hợp tổ chức phản biện xã hội (PBXH) số 03/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 30/01/2015 giữa HĐND- UBND- Uỷ ban MTTQ TP Hà Nội, ngày 12/6/2015, tại hội trường cơ quan Uỷ ban MTTQ TP, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP tổ chức hội nghị góp ý kiến phản biện xã hội (PBXH) vào Dự thảo Nghị quyết về “Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020”
Chi tiết
MTTQ huyện Ứng Hòa tổ chức Hội nghị phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo tình hình nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015
17/06/2015 - 255 lượt xem
Thực hiện Quy chế phối hợp số 02/QCPH-HĐND-UBND-UBMTTQ ngày 12/2/2015 giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ huyện Ứng Hòa về phối hợp tổ chức phản biện xã hội (PBXH), ngày 15/6/2015, tại hội trường Khối Dân vận, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức hội nghị PBXH, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015
Chi tiết
MTTQ quận Hai Bà Trưng phản biện xã hội các dự thảo Báo cáo trình kỳ họp thứ 12, HĐND quận khóa XVIII
16/06/2015 - 253 lượt xem
Thực hiện chương trình phối hợp công tác năm 2015 giữa Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng, ngày 02/6/2015, tại trụ sở cơ quan, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận tổ chức hội nghị phản biện xã hội
Chi tiết
MTTQ quận Thanh Xuân phản biện xã hội về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội năm 2015
16/06/2015 - 239 lượt xem
Chiều, ngày 12/6/2015, Ủy ban MTTQ quận Thanh Xuân tổ chức hội nghị phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của quận
Chi tiết
MTTQ huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến phản biện xã hội vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016 – 2020) của UBND huyện
12/06/2015 - 236 lượt xem
Chiều 11/6, Uỷ ban MTTQ huyện Chương Mỹ tổ chức hội nghị tham gia ý kiến phản biện xã hội (PBXH) vào dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016 – 2020) của UBND huyện
Chi tiết
Huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
08/06/2015 - 255 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về “Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII của Đảng” và Kế hoạch số 138-KH/HU ngày 8/8/2014 của Huyện ủy Đông Anh về “Tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII Đảng bộ huyện Đông Anh” nhiệm kỳ 2015-2020, sáng ngày 04/6/2015, tại phòng họp số 1 Huyện uỷ, Uỷ ban MTTQ huyện Đông Anh tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Chi tiết
MTTQ huyện Hoài Đức đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020
03/06/2015 - 279 lượt xem
Thực hiện chương trình công tác năm 2015, ngày 25/5/2015, Uỷ ban MTTQ huyện Hoài Đức đã họp hội nghị toàn thể Uỷ ban MTTQ huyện để bổ sung, đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu lần thứ hai mươi hai, nhiệm kỳ 2015 – 2020 Đảng bộ huyện
Chi tiết
MTTQ huyện Quốc Oai tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII
02/06/2015 - 347 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI) về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Hướng dẫn số 10/HD-HU ngày 20/4/2015 của Huyện uỷ Quốc Oai về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp, chiều ngày 01/06/2015, tại hội trường khối Dân vận, Uỷ ban MTTQ huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Chi tiết
MTTQ huyện Ba Vì tổ chức hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015 – 2020)
25/05/2015 - 250 lượt xem
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, sáng ngày 22/5/2015, Uỷ ban MTTQ huyện Ba Vì tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015-2020)
Chi tiết
Góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ TP Hà Nội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2015-2020
25/05/2015 - 260 lượt xem
Thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ TP Hà Nội lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2015-2020, ngày 21/5/2015, tại hội trường cơ quan Ủy ban MTTQ TP, Đảng ủy, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh cơ quan Ủy ban MTTQ TP phối hợp tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên góp ý kiến vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020 với sự tham gia đầy đủ của Đảng ủy, Ban Thường trực, cán bộ, công chức, người lao động cơ quan
Chi tiết
Đảng đoàn Ủy ban MTTQ TP Hà Nội: góp ý kiến vào bản dự thảo phương hướng nhân sự BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI
12/05/2015 - 238 lượt xem
Thực hiện các chỉ thị, hướng dẫn của TW và kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành ủy Hà Nội về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP, sáng 12/5/2015, Đảng đoàn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo phương hướng công tác nhân sự BCH Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2010
Chi tiết
MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội: Tâm huyết, trách nhiệm, vì sự phát triển thủ đô
05/05/2015 - 269 lượt xem
Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 126-KH/TU ngày 10/7/2014 của Thành uỷ Hà Nội về “Tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội”, sáng 5/5/2015, Ban Thường vụ Thành uỷ tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp của MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và đại diện một số hội quần chúng của TP vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVI Đảng bộ TP (nhiệm kỳ 2015-2019)
Chi tiết
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020