Huyện Ứng Hòa giám sát tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội và trợ giúp người nghèo tại 2 xã Đồng Tiến và Phương Tú.

12/09/2019 - 05:13 PM
Ngày 12/9/2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa tổ chức Đoàn giám sát về kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội, trợ giúp người nghèo năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn 2 xã Đồng Tiến và Phương Tú. Đoàn giám sát do đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn. Tham gia đoàn có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân huyện; Ban Tư vấn và Phản biện xã hội huyện. Về phía đơn vị được giám sát có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy; Thường trực HĐND; lãnh đạo UBND; Ủy ban MTTQ Việt Nam 2 xã; chuyên viên phụ trách công tác Thương binh và xã hội xã.
Tại buổi giám sát, Đoàn đã được nghe lãnh UBND 2 xã Đồng Tiến và Phương Tú báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và giúp đỡ hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2018 và 7 tháng đầu năm 2019. Hiện tại, xã Đồng Tiến đang quản lý 78 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và 399 người thuộc các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội. Năm 2018 và 07 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện và địa phương thăm và chuyển được 3.266 suất quà của Chủ tịch nước, TP, huyện, xã, các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cho các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng, các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội, với tổng trị giá 990 triệu 300 ngàn đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi cho 81 đối tượng bảo trợ xã hội; 15 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp đối với người già yếu, ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo với tổng số tiền trợ cấp là 63 triệu đồng; 23 đối tượng Người có công, hộ nghèo được nhận kinh phí hỗ trợ làm nhà với tổng số tiền 713 triệu đồng. Nhìn chung, các đối tượng chính sách đều được chi trả các chế độ ưu đãi đầy đủ, chính xác, kịp thời, đúng đối tượng, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo.
Đối với xã Phương Tú đang quản lý 141 đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và 552 người thuộc các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội. Kết quả, trong năm 2018 và 07 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể của huyện, của xã thăm, tặng và chuyển được 4.505 suất quà của Chủ tịch nước, Thành phố, huyện, xã, các cơ quan, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến các đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng và các đối tượng thụ hưởng bảo trợ xã hội với tổng trị giá 1 tỷ 143 triệu 020 ngàn đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi cho 173 đối tượng bảo trợ xã hội; 30 đối tượng đủ điều kiện hưởng trợ cấp đối với người già yếu, ốm đau, người mắc bệnh hiểm nghèo không có khả năng thoát nghèo với tổng số tiền trợ cấp là 126 triệu đồng; 12 đối tượng người có công, hộ nghèo được nhận kinh phí hỗ trợ làm nhà với tổng số tiền 280 triệu đồng.
 
Đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát biểu tại buổi giám sát.
Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Cao Mạnh Đồng - UVTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà 2 xã Đồng Tiến và Phương Tú đã đạt được trong việc tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội; công tác trợ giúp người nghèo. Đồng thời, đề nghị UBND 2 xã và các ngành, đoàn thể cần tiếp tục quan tâm tuyên truyền các chủ trương, chế độ, chính sách của Đảng, nhà nước đối với người có công và các chính sách xã hội đến Nhân dân; thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách của Đảng và nhà nước đến các đối tượng; tăng cường công tác phối hợp giữa MTTQ với tổ chức chính trị - xã hội, các ngành trong giám sát, triển khai, thực hiện chế độ chính sách đối với người có công và chính sách xã hội khác./.
                                                                                            Nguyễn Bá Dân

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020