Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội ký kết phối hợp chăm lo người nghèo

28/04/2023 - 03:52 PM

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP sẽ phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và những đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội...
Chiều nay, 27/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội.
Chương trình ký kết nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội; tuyên truyền về phong trào “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, hoạt động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp; kết quả thực hiện tín dụng chính sách xã hội, hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP; huy động các nguồn lực cho Quỹ “Vì người nghèo” và bổ sung nguồn vốn cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm bảo đảm an sinh xã hội.
Đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội ký kết chương trình phối hợp.
Đây cũng là hoạt động nhằm tăng cường vai trò, hiệu quả giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các tổ chức CT-XH các cấp đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội.
Theo đó, hai cơ quan sẽ phối hợp trong công tác tuyên truyền; triển khai các hoạt động giám sát và phản biện xã hội nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội; phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn, bảo đảm an sinh xã hội, bổ sung nguồn vốn cho tín dụng chính sách xã hội.
Để thực hiện chương trình phối hợp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội TP sẽ ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp triển khai thực hiện.
Quang cảnh Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội TP Hà Nội.
Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, sau 5 năm thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2018-2023, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội các cấp trong đó có sự tham gia của lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã phát huy có hiệu quả vai trò chỉ đạo triển khai tín dụng chính sách xã hội và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội trên địa bàn.
Đến hết tháng 3/2023, tổng nguồn vốn ủy thác của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và cấp huyện qua Ngân hàng Chính sách xã hội là hơn 16 tỷ đồng. Bên cạnh nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho các đối tượng chính sách trên địa bàn vay, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã phối hợp tốt trong công tác huy động vốn từ tổ chức và dân cư, vận động kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tăng cường nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo và tiền gửi tại Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo lập nguồn vốn vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách.
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn TP đã phát huy hiệu quả chức năng kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và thực hiện các chủ trương, chính sách về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Từ năm 2018 đến nay, doanh số cho vay đạt hơn 27 tỷ đồng với 648 lượt hộ được vay vốn...
Dẫn nguồn Báo Kinh tế Đô thị

Các tin tức khác

Tập trung chăm lo cho người nghèo

05/02/2024 - 795 lượt xem
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020