Giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai

02/12/2023 - 03:54 PM

Sáng ngày 30/11, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Tiếp đoàn về phía huyện Quốc Oai có đồng chí Hoàng Nguyên Ưng- Phó Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí lãnh đạo một số phòng ban liên quan của huyện, lãnh đạo các xã miền núi Đông Xuân, Phú Mãn.

 

 

 Đại biểu giám sát thực tế các công trình xây dựng trên địa bàn xã Đông Xuân và Phú Mãn

Trước khi vào buổi giám sát, đoàn đã đi giám sát thực tế một số dự án, công trình xây dựng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã Đông Xuân và Phú Mãn.

 

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn huyện Quốc Oai

Hiện nay trên địa bàn Huyện Quốc Oai có 2 xã dân tộc miền núi là Đông Xuân và Phú Mãn, trong đó dân số người Mường chiếm 83%. Những năm qua, được sự quan tâm của Thành phố, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của huyện, đời sống kinh tế - xã hội của đồng bào dân tộc có nhiều khởi sắc, các phong trào hành động, thi đua yêu nước, lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội,... mang lại hiệu quả thiết thực, bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc ngày càng được phát huy; dân chủ ngày càng mở rộng. Năm 2017, 2 xã miền núi Đông Xuân, Phú Mãn đã được Thành phố công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Đông Xuân và Phú Mãn đạt  69 triệu đồng/người/năm, đến nay 2 xã không còn hộ nghèo. Tỷ lệ thôn làng được công nhận danh hiệu văn hóa của 2 xã đạt 95%; làm tốt công tác bảo tồn phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, thành lập và duy trì hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, cồng chiêng dân gian Mường, đến nay, 100% thôn có nhà văn hóa đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân. Sự nghiệp giáo dục, chăm sóc sức khoẻ nhân dân có chuyển biến tích cực; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; việc nâng cao đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên cơ sở bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống luôn được huyện Quốc Oai quan tâm thực hiện.

 

 

 Các thành viên trong đoàn giám sát phát biểu

Giai đoạn 2021- 2030, 2 xã đồng bào dân tộc đã được đầu tư 241,5 tỷ đồng để xây dựng các công trình kinh tế, văn hóa xã hội. Tính đến ngày 31/10 đã có 17/21 dự án đã hoàn thành thi công xây dựng, có 03/21 đang thi công xây dựng; 01 dự án đang tiến hành các thủ tục điều chỉnh dự án (trường Mầm non Đông Xuân). Ước thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 sẽ giải ngân nguồn vốn đạt hơn 214, 3 tỷ đồng, đạt trên 89% kế hoạch.

Công tác giám sát của Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã được UBND huyện phối hợp với Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc các cấp được thực hiện thường xuyên. Giai đoạn 2021-2030, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã vùng dân tộc thiểu số miền núi trên địa bàn huyện đã tham gia giám sát 20 công trình, dự án.

 

 Đồng chí Hoàng Nguyên Ưng- Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai phát biểu

      Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Nguyên Ưng- Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai nhấn mạnh: Trong những năm qua, được sự quan tâm của Thành phố, Uỷ ban nhân dân huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức hội nghị quán triệt và bàn các giải pháp triển khai thực hiện kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Quá trình triển khai thực hiện đảm bảo bám sát các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên. Nhờ có nguồn vốn của Chương trình và các nguồn lực khác đã đem lại hiệu quả trên các lĩnh vực đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến mọi mặt cả đời sống xã hội, đời sống vật chất, tinh thần của người dân, là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc góp phần vững chắc vào việc bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

 Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội phát biểu kết luận buổi giám sát

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội ghi nhận và đánh giá cao công tác tổ chức, triển khai thực hiện các Đề án, nội dung của chương trình MTQG ở đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Quốc Oai. Nhờ thực hiện tốt chương trình bước đầu đem lại những hiệu quả thiết thực, ý nghĩa giúp cho đồng bào các DTTS còn khó khăn vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ thành phố đề nghị huyện Quốc Oai tăng cường tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, mục đích, mục tiêu của chương trình; chú trọng tập huấn, chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ cán bộ đảm nhận thực hiện chương trình; bán sát các nguyên tắc, quy định, quy trình lập kế hoạch, điều chỉnh, điều tiết, triển khai các nội dung chương trình phải đảm bảo công khai, minh bạch; quan tâm chú trọng phân bổ đúng đối tượng, quản lý nguồn lực đúng thẩm quyền quy định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để Chương trình MTQG về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi trên địa bàn huyện Quốc Oai đạt hiệu quả cao nhất.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm 

 
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020