Quận Hà Đông tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4.

09/02/2023 - 10:02 PM
Nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong nhận thức và hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông và các đoàn thể, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân quận Hà Đông về quan điểm chỉ đạo, chủ trương, giải pháp của Trung ương, Thành phố và Quận trong triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô về tăng cường thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 4, đoạn qua địa bàn Quận.
Theo đó, Quận ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tuyên truyền, làm rõ ý nghĩa đặc biệt quan trọng và tính cấp cấp bách của việc triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, góp phần mở rộng không gian phát triển cho Thủ đô và giải quyết các vấn đề cơ bản hiện nay như: Tạo động lực mới để phát triển đô thị trung tâm, đô thị vệ tinh; tạo điều kiện kéo giãn mật độ dân cư tại khu vực nội đô, từ đó định hướng và phân luồng giao thông từ xa, giảm tải áp lực giao thông lên hệ thống đường giao thông hiện có; từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực hai bên tuyến đường; tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội…
Hội nghị triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, đoạn qua địa bàn Quận
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông và các đoàn thể từ quận đến cơ sở, tuyên truyền vận động các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông (nhất là ở những nơi có tuyến đường Vành đai 4 đi qua (phường Yên Nghĩa, Phú Lương, Phú Lãm, Đồng Mai) đồng tình, ủng hộ và thực hiện chủ trương, quyết định thu hồi đất, phục vụ triển khai Dự án. Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người có đất bị thu hồi theo quy định và đặc thù của Dự án. Đồng thời, tuyên truyền kết quả kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý dân cư, quy hoạch đất đai, trật tự xây dựng, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư... Kết quả công tác tiếp công dân, tiếp nhận các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết, trả lời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện chính sách về bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng đảm bảo đúng quy định pháp luât.
Đồng chí Trần Sơn Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam  quận Tổ  trưởng tổ công tác số 1 tuyên truyền, vận động thực hiện Dự án đường Vành đai 4 làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể phường Yên Nghĩa
Quận ủy cũng lưu ý, tùy tình hình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Thông tin triển khai một cách toàn diện, trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin nội bộ, Cổng thông tin điện tử; qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở; trên internet, các trang mạng xã hội; thông qua các hội nghị sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, đoàn thể, hội nghị thường kỳ, chuyên đề; pa nô, áp phích, khẩu hiệu, tờ rơi; tổ chức đối thoại, tuyên truyền cá biệt... Quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, có trọng tâm, trọng điểm, thời lượng, lộ trình phù hợp, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân; lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội, hội quần chúng./.
Ủy ban MTTQ Việt Nam quận
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020