Quận Long Biên kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh năm 20223

14/11/2023 - 12:16 PM
Thực hiện chương trình công tác MTTQ năm 2023; Kế hoạch liên tịch số 01/KHLT-UBND-UBMTTQ ngày 18/01/2023 của Uỷ ban Nhân dân, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên về xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh năm 20223; Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 25/8/2023; Thông báo số 515/TB-UBND ngày 23/10/2023 của UBND quận Long Biên về việc kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng tổ dân phố Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh năm 20223.
Trong các ngày vửa qua UBND quận phối hợp với UBMTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội quận kiểm tra, đánh giá kết quả xây dựng 108/225 tổ dân phố đăng ký xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh năm 2023. Tại buổi kiêm rtra, giám sát các phường báo cáo khái quát trên cơ sở văn bản báo cáo kết quả tổng hợp xây dựng tổ dân phố đăng ký xây dựng Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh năm 2023 theo đề cương, đại diện các tổ dân phố nêu những điểm mới, nổi bật của tổ dân phố năm 2023, sau đó đoàn kiểm tra, đánh giá tại các ngõ, ngách, Nhà văn hoá của tổ dân phố và góp ý cho tổ dân phố ngay sau khi kết thúc kiểm tra.
 
 
Các thành viên đánh giá tại tổ 17  phường Thạch Bàn
Năm 2023 thực hiện chủ đề năm của quận Chỉnh trang đô thị, chăm lo đời sống người dân, kỷ niệm 20 năm thành lập quận” các phường, tổ dân phố đều thực hiện xã hội hoá có nhiều mô hình, công trình tiêu biểu như: Vẽ tranh bích hoạ, chỉnh trang mặt tiền đường phố, ngõ, ngách; trang trí đèn lồng, cờ; trang trí giỏ hoa, cây xanh; mua bình PCCC tại các điểm công cộng và các hộ gia đình; biến nơi tập kết rác, phế thải thành vườn hoa, sân chơi…
Sau kiểm tra, đánh giá tổ kiểm tra của quận tổng hợp kết quả báo cáo lãnh đạo quận quyết định và thông tin kết quả về các phường, tổ dân phố.
 
 
 
Ngô Thanh Xuân
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020