Cán bộ và nhân dân huyện Ba Vì tích cực ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022

06/05/2022 - 02:12 PM
Huyện đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, vốn được ông cha ta gìn giữ và bảo vệ qua hàng ngàn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước. Với tinh thần yêu nước, các cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên đảo Trường Sa đang ngày đêm bám biển học tập, lao động, sản xuất, không quản ngại gian khổ, hy sinh, kiên trì đấu tranh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với trách nhiệm, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Ba Vì đối với huyện đảo và sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thực hiện Kế hoạch số 236/KH-MTTQ-BTT ngày 01/3/2022 về Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy Ba Vì, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã ban hành Kế hoạch số 113/KH-MTTQ-BTT ngày 04/3/2022 và Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” triển khai sâu rộng tới các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc trong toàn huyện về mục đích, ý nghĩa của đợt vận động, thể hiện trách nhiệm và tình cảm của Nhân dân huyện Ba Vì đối với biển, đảo Việt Nam.
Các đồng chí lãnh đạo huyện Ba Vì tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”
Với tinh thần “Tất cả vì biển, đảo quê hương”, tính đến hết ngày 30/4/2022, sau 2 tháng triển khai vận động, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” huyện Ba Vì năm 2022 đã tiếp nhận được 1.081.472.000đ (trong đó: các cơ quan, đơn vị ủng hộ được 243.884.000đ; các trường học ủng hộ quỹ được số tiền 223.215.000đ; khối doanh nghiệp ủng hộ với số tiền là 17.500.000đ; Các xã, thị trấn ủng hộ được số tiền là 596.873.000đ).
Theo kế hoạch, còn khoảng gần 01 tháng nữa đợt vận động sẽ kết thúc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tập thể, cá nhân tham gia ủng hộ để Quỹ đạt kết quả cao nhất.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020