Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023

14/04/2023 - 10:26 AM

Chiều 12/4/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tám - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Đỗ Ngọc Bích - Uỷ viên BTV Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.
Toàn cảnh hội nghị
Tại Hội nghị các đại biểu đã được thông qua Kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2023. Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ     Việt Nam huyện Đông Anh tổ chức phát động và tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”  từ ngày 15/4/2023 đến 30/6/2023. Đối tượng vận động là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn huyện Đông Anh; những tập thể, cá nhân ngoài địa bàn Huyện mong muốn đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” của Huyện. Mức vận động trong các cơ quan, đơn vị mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 01 ngày lương. Các hộ gia đình phấn đấu ủng hộ tối thiểu 20.000 đồng. Vận động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo và Nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình.  Hình thức ủng hộ Ủng hộ bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ.
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn và các tổ chức thành viên khẩn trương triển khai thực hiện vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đạt kết quả và thông tin, báo cáo về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh.
  UB MTTQ Việt Nam huyện Đông Anh
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020