Quận Long Biên phát động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024

26/03/2024 - 04:51 PM
Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, mà biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam.
Trong những năm qua, với tinh thần “Vì biển, đảo Việt Nam”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Long Biên, Hà Nội luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân trên các vùng biển, đảo góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Hưởng ứng lời kêu gọi của  Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội về ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên đã  ban hành kế hoạch số 26/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/03/2024 nhằm phát động và kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về biển, đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam năm 2024.

Theo kế hoạch vận động, mỗi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận  ủng hộ ít nhất 01 ngày lương và  các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân ủng hộ tùy theo khả năng, điều kiện của mình và gửi về Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Long Biên và tiếp nhận qua các tài khoản ngân hàng gồm: Tài khoản: UBMTTQ quận Long Biên - Quỹ biển đảo Việt Nam, số tài khoản: 3761.0.9099938.91999; Tài khoản: Uỷ ban MTTQ  quận Long Biên, số tài khoản: 1026266868 hoặc chuyển khoản qua mã QRCode tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Chương Dương. Nội dung ủng hộ ghi rõ “Ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” năm 2024. Thời gian ủng hộ từ ngày 21/3/2024 đến ngày 20/6/2024 .
Trên cơ sở kết quả ủng hộ quỹ được Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận Long Biên tổng hợp chuyển về Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội để chung tay cùng Nhân dân Thủ đô tổ chức các hoạt động ý nghĩa góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của quân và dân trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.
Việc ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo Việt Nam của Thành phố Hà Nội nói chung và quận Long Biên nói riêng không chỉ tạo nguồn lực cùng cả nước tiếp thêm sức mạnh  cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà còn là nghĩa tình giữa đất liền với hải đảo, biên giới Tổ quốc.

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020