Quận Đống Đa phát động ủng hộ quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2023

07/04/2023 - 02:26 PM

Biển, đảo Việt Nam là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, qua hàng ngàn năm lịch sử, biết bao thế hệ cha ông ta đã đổ xương máu để xây dựng, gìn giữ, phát triển và bảo vệ chủ quyền đất nước cho hiện tại và tương lai. Tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân Việt Nam. Trong những năm qua, với tinh thần “Vì biển, đảo Việt Nam”, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa luôn có những hoạt động thiết thực, ý nghĩa để cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp Nhân dân trên các vùng biển, đảo, góp phần xây dựng và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
 

Quận Đống Đa phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2023
Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa đã ban hành Lời kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” năm 2023, phát động và kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo; cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân Quận nêu cao tinh thần đoàn kết dân tộc, hướng về biển, đảo thân yêu, tích cực hưởng ứng ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam” của quận Đống Đa năm 2023. Chiều ngày 06/4/2023, Quận ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa tổ chức lễ phát động ủng hộ Quỹ “Vì Biển, đảo Việt Nam năm 2023”. Tại hội nghị đã có 24 đơn vị đăng ký ủng hộ đợt 1 với số tiền gần 2 tỷ đồng, trong đó điển hình là phường Thịnh Quang 150 triệu; phường Láng Hạ, Trung Liệt 110 triệu; phường Cát Linh, Khương Thượng, Láng Thượng 100 triệu, Công đoàn ngành Giáo dục 120 triệu, Công đoàn cơ quan UBND Quận 40 triệu, công đoàn cơ quan Dân, Đảng Quận 22 triệu…
Việc triển khai vận động Quỹ “Vì Biển đảo Việt Nam” là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị quan trọng của Thành phố Hà Nội, Ủy ban MTTQ Việt Nam từ  Quận đến cơ sở đã bám sát chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, sự lãnh đạo của cấp ủy, phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các phòng, ban, ngành, đoàn thể chủ động xây dựng kế hoạch vận động, tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền, đề ra nhiều biện pháp thực hiện hiệu quả, đổi mới, sáng tạo trong việc vận động ủng hộ Quỹ. Với quyết tâm cao, cán bộ và Nhân dân quận Đống Đa sẽ phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra góp phần cùng Thành phố thể hiện trách nhiệm, tình cảm đến với các chiến sỹ, Nhân dân trên vùng biển đảo Việt Nam./.
         
                                                           Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Đống Đa

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020