Công tác đối ngoại nhân dân: Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả

14/07/2022 - 11:32 AM

Sáng 14/7, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức sơ kết công tác đối ngoại nhân dân 6 tháng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới".

Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố dự và chỉ đạo tại hội nghị.

Zalo
Đồng chí Nguyễn Lan Hương phát biểu tại hội nghị

Phát biểu đề dẫn tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Thành phố Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, Thành phố vì hòa bình, trung tâm chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế. Hà Nội cũng là nơi có trụ sở của đại sứ quán các nước, cũng như hầu hết các tổ chức quốc tế trên thế giới và khu vực.

Với phương châm "Chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả", công tác đối ngoại nhân dân của Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng đã góp phần tích cực giữ vững môi trường hòa bình, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Trong những năm qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô đạt một số kết quả nổi bật mà nòng cốt thông qua hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội trên nhiều phương diện.

Trong tình hình mới, hoạt động đối ngoại nhân dân có vị trí ngày càng quan trọng trong mặt trận đối ngoại nói riêng và trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung. Thông tri 05-TT/TU, ngày 23/5/2022, của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định trọng tâm về công tác đối ngoại trong tình hình mới, hướng tới xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; Chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới" đã kịp thời định hướng việc đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân theo phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả". Do vậy, cần đẩy mạnh đối ngoại nhân dân; tăng cường tuyên truyền, thông tin đối ngoại, quảng bá, giới thiệu về Thủ đô với bạn bè quốc tế.

 

Zalo
Quang cảnh hội nghị

Phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, công tác đối ngoại nhân dân Thủ đô, đồng chí Nguyễn Lan Hương đề nghị Liên hiệp cần bảo đảm một số yêu cầu trọng tâm. Một là, phát triển trụ cột đối ngoại nhân dân đồng bộ, ngang tầm nhiệm vụ và gắn kết với các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước trong xây dựng nền ngoại giao toàn diện. Hai là, phát triển đối ngoại nhân dân gắn bó mật thiết với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Ba là, phát triển đối ngoại nhân dân trên cơ sở phát huy truyền thống văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hiến. Bốn là, phát triển đối ngoại nhân dân Thủ đô trực tiếp góp phần nâng cao hình ảnh quốc gia, tăng cường sức mạnh mềm của Thủ đô và đất nước.

Báo cáo sơ kết công tác đối ngoại nhân dân, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Trần Thị Phương cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội và các Hội, tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân. Trong đó, duy trì quan hệ đối tác với các Đại sứ quán, tổ chức quốc tế ở trong và ngoài nước, đóng góp vào sự phát triển của công tác đối ngoại chung của Thành phố. Đặc biệt, làm tốt nhiệm vụ trọng tâm của năm là tổ chức Đại Hội nhiệm kỳ các Hội và tiến tới Đại hội Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Thông qua nhiều hình thức đa dạng và linh hoạt, các hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô đã tạo dấu ấn sâu sắc, góp phần giới thiệu, quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về hình ảnh tốt đẹp của đất nước, con người Việt Nam, về Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, anh hùng. Theo đó, phối hợp với các Đại sứ quán, các tổ chức quốc tế tổ chức các sự kiện quan trọng. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội cũng đã phối hợp tổ chức một chuỗi hoạt động liên quan đến SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội như: Lễ phát động "Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31", thực hiện nếp sống văn minh, trang trí, vệ sinh môi trường thành phố; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức Festival Thanh niên Đông Nam Á chào SEA Games 31…

Bà Trần Thị Phương khẳng định: Tập thể Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội luôn thực hiện phương châm "Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả", đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân, tích cực đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội, chung sức cùng Đảng bộ và nhân dân Hà Nội phấn đấu vì mục tiêu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trong khuôn khổ hội nghị, đã diễn ra tọa đàm "Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô Hà Nội trong tình hình mới". Tại tọa đàm, nhiều ý kiến đã tập trung thảo luận xoay quanh vấn đề chủ động, sáng tạo phát triển hoạt động đối ngoại nhân dân của Thủ đô ngang tầm yêu cầu, nhiệm vụ mới. Đồng thời, đưa những giải pháp mang tính đột phá để Liên hiệp và các Hội, tổ chức thành viên đổi mới các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân của Thủ đô.

Theo Sở TTTT
Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020