Ủy ban MTTQViệt Nam quận Hai Bà Trưng tăng cường tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước; công tác đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay

19/08/2023 - 03:16 PM
Ngày 18/8/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tổ chức hội nghị tuyên truyền về công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước và công tác đối ngoại Nhân dân của MTTQ Việt Nam các cấp trong giai đoạn hiện nay cho gần 200 cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc quận và cơ sở thuộc quận Hai Bà Trưng. Đây là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình công tác năm 2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam quận đã đề ra nhằm cụ thể hóa việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy Đảng và Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam khóa IX về công tác đối ngoại Nhân dân.
Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Ông Từ Thành Huế - Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế đối ngoại & Kiều bào thông tin về chủ trương, định hướng của Đảng về công tác đối ngoại Nhân dân được Đại hội lần thứ XIII của Đảng xác định là “Xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột là đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân”, nội dung Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, được thông tin về một số kết quả quan trọng trong lĩnh vực ngoại giao của Đảng, Nhà nước ta đạt được trong thời gian gần đây, đặc biệt là đường lối ngoại giao hết sức đúng đắn, hiệu quả của Việt Nam trong thời gian xảy ra đại dịch Covid _ 19 và cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine. Bên cạnh đó, các chuyến thăm, làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các hoạt động ngoại giao của các cơ quan Đảng, Chính phủ, Quốc Hội, các Bộ, ngành, địa phương và hoạt động ngoại giao Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các Tổ chức hữu nghị với các nước trong khu vực và các quốc gia có mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam đã mang lại rất nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh cho đất nước ta.
Ông Từ Thành Huế - Uỷ viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng ban Kinh tế đối ngoại & Kiều bào thông tin tại hội nghị
Thông qua Hội nghị tuyên truyền, các cán bộ làm công tác Mặt trận Tổ quốc trên địa bàn quận Hai Bà Trưng cũng được củng cố nhận thức, hiểu rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong công tác đối ngoại Nhân dân. Với đặc thù là Quận lâu đời ngay trung tâm của Thủ đô Hà Nội, nơi có nhiều nhiều di tích lịch sử, điểm du lịch và nhiều trường Đại học lớn, người dân trên địa bàn Quận Hai Bà Trưng có nhiều điều kiện tiếp xúc với sinh viên, người lao động và du khách nước ngoài tới thăm, sinh sống và làm việc. Việc có nhận thức và hành động đúng đắn trong công tác đối ngoại Nhân dân giúp cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn quận xây dựng được hình ảnh đẹp về người dân Hà Nội trong lòng du khách, bạn bè quốc tế, đồng thời dễ dàng phát hiện, tố giác, phối hợp với lực lượng chức năng đấu tranh với những nhân tố ngoại lai phản văn hóa và những đối tượng nước ngoài vào Việt Nam với ý đồ xấu, đe dọa đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.      
Nguyễn Xuân Diệp

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020