Đoàn công tác Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội làm việc tại Quốc Oai

13/07/2023 - 04:49 PM
Sáng ngày 13/7/2023, Đoàn kiểm tra của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội làm trưởng đoàn đã tổ chức kiểm tra việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022 tại huyện Quốc Oai. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy.
Tiếp đoàn có các đồng chí: Đàm Công Lợi – Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tich Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, MTTQ và Ban công tác Mặt trận của 3 cơ sở.
Tại buổi làm việc đồng chí Vương Văn Thắng – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã báo cáo kết quả thực hiện việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú năm 2022; cung cấp đầy đủ văn bản chỉ đạo, kế hoạch, hướng dẫn; có Nghị quyết triển khai thực hiện của cấp ủy Đảng và MTTTQ các cấp về công tác giám sát và nhận xét cán bộ, đảng viên nơi cư trú. Cụ thể như :  Huyện ủy có kế hoạch kiểm tra, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022; các đề án, quy chế, chương trình kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy giai đoạn 2021 – 2025; Năm 2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ VN huyện  xây dựng  Kế hoạch và Hướng dẫn  sau khi đã được Huyện ủy phê duyệt để triển khai việc giám sát và nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú tới các tổ chức thành viên và MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; chỉ đạo các cơ sở và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền, quát triệt tới cán bộ, hội viên đoàn viên và nhân dân; đồng thời triển khai thực hiện gắn với xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm.
Ngay từ đầu năm các chi bộ đã bám sát vào Hướng dẫn số 30 ngày 28/10/2021 của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố và Hướng dẫn huyện về việc giám sát nhận xét của Ban công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với nhân dân nơi cư trú;  đã chủ động và thường xuyên cập nhật bổ sung danh sách đảng viên mới được giới thiệu về sinh hoạt và gửi cho Ban công tác nắm bắt, theo dõi hoạt động của đảng viên sinh hoạt 2 chiều để cuối năm đánh giá khách quan và trung thực đảm bảo theo quy định.Trong năm 2022 trên địa bàn huyện Quốc Oai đã giám sát, xác nhận cho 3.766 Đảng viên cư trú đạt 100% đảng viên trong diện giám sát và nhận xét. Trong đó gồm : tiêu chí 1 đạt  80,5%  nêu gương tốt, 19,4% nêu gương, chưa nêu gương có 0,1%;  tiêu chí 2 đạt 63,7% gương mẫu đi đầu, 36,2%  gương mẫu, chưa gương mẫu có 0,1%; tiêu chí 3 đạt 79,7% tham gia đầy đủ, 20,2% chưa tham gia đầy đủ, không tham gia có 0,1%; tiêu chí 4 đạt 67% thường xuyên tích cực, 32,7% thường xuyên và chưa thường xuyên có 0,3%; tiêu chí 5 đạt 71,4% rất tích cực, 28,5% tích cực và chưa tích cực có 0,1%; tiêu chí 6 đạt 74,7% biểu dương, 25,3% không đề nghị và xem xét xử lý là 0%.
Đ/c Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP phát biểu tại hội nghị
Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong đoàn công tác, lãnh đạo huyện và các đại biểu tham dự cũng đã tập trung làm rõ một số nội dung như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; sự phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát và nhận xét cán bộ, đảng viên nơi cư trú; Giám sát danh sách đảng viên đang công tác đầu năm, danh sách bổ sung đảng viên mới được giới thiệu về sinh hoạt;  ý kiến về sự gương mẫu của từng Đảng viên, sự chấp hành chính sách pháp luật, quy định của địa phương cũng như thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của gia đình đảng viên để giám sát, nhận xét có hiệu quả; đồng thời nêu ra những thuận lợi và khó khăn trong việc thực hiện và kiến  nghị một số nội dung như : trong tổ chức thực hiện giám sát, nhận xét đảng viên 2 chiều nên cần có kết quả công tác gửi về nơi cư trú, nên có hướng dẫn cụ thể về khen thưởng và có phụ cấp cho Phó ban công tác Mặt trận ở khu dân cư …
Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Sỹ Trường – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận, đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp; việc  triển khai thực hiện của MTTQ và các tổ chức thành viên trong việc giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với Nhân dân nơi cư trú; công tác theo dõi, bàn giao danh sách kịp thời, đảm bảo. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới MTTQ các cấp tiếp tục hướng dẫn và phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận đảm bảo việc nhận xét đối với đảng viên cư trú hàng năm kịp thời, đảm bảo trung thực, khách quan, tránh hình thức, nâng cao chất lượng đảng viên nơi cư trú; phát huy vai trò giám sát của nhân dân để giúp cho Mặt trận tiếp nhận thông tin; phát huy tốt hơn nữa về trí tuệ của đảng viên 2 chiều trong việc thực hiện nhiệm vụ tại địa phương … đồng chí mong muốn Huyện ủy và cấp ủy đảng cơ sở tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc hoàn thành tốt nhiệm vụ…
Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quý – UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn công tác và đại biểu dự hội nghị. Thông qua buổi kiểm tra đã giúp cho MTTQ các cấp phối hợp thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên tốt hơn và nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, nhận xét đối với đảng viên sinh hoạt 2 chiều; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên năng lực và uy tín, đáp ứng được yêu cầu của tình hình mới./.
Đỗ Thị Huyền
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Các tin tức khác
danh mục tin tức
Kết quả bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2020